Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 4018/14 #1Usnesení ÚS ze dne 30.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Svitavy
SOUDNÍ EXEKUTOR - Erben Ivan
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.4018.14.1
Datum podání23.12.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 4018/14 ze dne 30. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu stěžovatele Ing. Martina Bíny, na zrušení rozhodnutí Okresního soudu ve Svitavách č. j. 10 Nc 3822/2009-171, č. j. 5 Nc 3745/2009-183 a č. j. 7 Nc 3886/2009-197, a proti příkazům k úhradě nákladů exekuce exekutora JUDr. Ivana Erbena č. j. 021Ex 3307/09-41, č. j. 021Ex3181/09-32 a č. j. 021Ex3301/09-34, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 19. prosince 2014, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. prosince 2014, nazvaným stížnost, se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí uvedených v záhlaví, a to z důvodu tvrzeného zásahu do jeho práva na spravedlivý proces.

2. Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

3. Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu, předně stěžovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu). Proto byl dopisem ze dne 4. února 2015, doručeným mu dne 10. února 2015, vyzván, aby vady podání odstranil. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu.

4. Dne 9. února 2015 stěžovatel zaslal e-mailem a zároveň předal k poštovní přepravě žádost o prodloužení lhůty k doplnění stížnosti, neboť zatím probíhá komunikace s advokátem určeným Českou advokátní komorou k zastupování v řízení před Ústavním soudem.

5. Z tohoto důvodu Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a přípisem ze dne 17. února 2015, který byl stěžovateli doručen dne 20. února 2015, lhůtu k odstranění vad jeho podání prodloužil do 20. března 2015 s tím, že tento termín je již nutné považovat za konečný. Znovu byl stěžovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu.

6. Lhůta k odstranění vad však marně uplynula, neboť na uvedenou výzvu stěžovatel do dnešního dne nereagoval.

7. Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

8. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru