Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 395/98Usnesení ÚS ze dne 15.12.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkVýkon rozhodnutí
dědic
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.395.98
Datum podání11.09.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 460

99/1963 Sb., § 251


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 395/98 ze dne 15. 12. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 395/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky O.V., zastoupené advokátem JUDr. R. B., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 1998, č.j. 8 Co 1050/98-53,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění

Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 10. 9. 1998 domáhá přezkoumání blíže neurčených otázek souvisejících s výše uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě.. kterým bylo zastaveno řízení o odvolání stěžovatelky proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 1998, sp. zn. 51 E 1027/95.

Dne 29. 9. 1998 byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatel neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Stěžovatelka požádala dne 5. 10. 1998 o ustanovení advokáta, který by ji v řízení před Ústavním soudem zastupoval. Této žádosti nemohl Ústavní soud vyhovět, nebot' ust. § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tento postup neumožňuje. Aby si stěžovatelka mohla obstarat advokáta, byla jí lhůta pro doplnění ústavní stížnosti prodloužena do 10. 11. 1998. Advokát JUDr. B. - jemuž stěžovatelé udělila plnou moc - pak požádal Ústavní soud o další prodloužení lhůty k odstranění v

1

I. ÚS 395/98

ústavní stížnosti. Tomu Ústavní soud opět vyhověl a tuto lhůtu prodloužil do termínu, který navrhl zmocněnec stěžovatelky, tedy do 30. 11. 1998.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady neodstranila.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Protosoudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 15. prosince 1998

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru