Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3943/19 #1Usnesení ÚS ze dne 14.04.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - VS Praha
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.3943.19.1
Datum podání10.12.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3943/19 ze dne 14. 4. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o podání stěžovatelky Aleny Houžvičkové, právně nezastoupené, označené jako ústavní stížnost, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. září 2019 č. j. 32 Cdo 2827/2019-254, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. července 2016 č. j. 4 Co 202/2015-143, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. října 2015 č. j. 25 Co 353/2010-137 a dalším předcházejícím, avšak blíže neurčeným, soudním rozhodnutím, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 10. prosince 2019 stěžovatelka brojila proti shora uvedeným soudním rozhodnutím s tvrzením, že v dané věci měla být porušena jeho ústavně zaručená práva, a to zejména právo na spravedlivý proces.

2. Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když stěžovatelka v prvé řadě nebyla právně zastoupena, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad podání s tím, že jí stanovil lhůtu pro jejich odstranění v trvání jednoho měsíce od doručení výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud již bez dalšího jeho podání odmítne podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva byla stěžovatelce doručena fikcí dne 2. března 2020 (přičemž dne 4. března 2020 byla provozovatelem poštovních služeb vhozena do domovní schránky stěžovatelky).

3. Dne 2. dubna 2020 obdržel Ústavní soud faxem od stěžovatelky žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad shora uvedeného podání označeného jako ústavní stížnost (tato žádost byla dne 7. dubna 2020 doplněna originálem doručeným Ústavnímu soudu poštou). Dle obsahu žádosti o prodloužení lhůty k odstranění vad měly stěžovatelce v jejich odstranění objektivně bránit vládou České republiky provedené "vyhlášení nouzového stavu a nařízení/omezení proti šíření COVID - 19", celotýdenní otevírací doba stěžovatelkou provozované prodejny potravin, nedostatečné personální obsazení této provozovny a nakonec i nepřiměřeně krátký noční spánek stěžovatelky v obvyklém trvání 5 hodin denně, ke kterému je stěžovatelka v důsledku svého nadměrného pracovního vytížení odkázána.

4. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 2. dubna 2020 a stěžovatelka k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranila, když nepředložila projednatelnou ústavní stížnost sepsanou advokátem. Na uvedeném závěru nemůže nic změnit ani žádost stěžovatelky o prodloužení lhůty k odstranění vad. Již původně stanovená lhůta k odstranění vad byla dle názoru Ústavního soudu dostatečná. Také samotné odůvodnění žádosti o prodloužení lhůty neopodstatňuje s ohledem na okolnosti a historii vadných podání stěžovatelky u Ústavního soudu prodloužení lhůty ohledně dalšího vadného podání, které bylo předmětem tohoto řízení před Ústavním soudem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2020

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru