Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3939/13 #1Usnesení ÚS ze dne 10.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.3939.13.1
Datum podání22.12.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3939/13 ze dne 10. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o návrhu stěžovatele CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ 22827854, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Hulváky, bez zastoupení, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2013 č. j. 39 C 97/2012-15 a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2013 č. j. 11 Co 472/2013-40, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 12. 2013 stěžovatel brojil proti rozhodnutím obecných soudů vydaným v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel v návrhu požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Ústavním soudem.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá).

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 24. 1. 2014 k odstranění uvedených nedostatků ve lhůtě do 20 dnů. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy, tedy že jeho podání bude odmítnuto. Ústavní soud stěžovatele poučil též o tom, že navrhovatelům ani jiným účastníkům advokáty sám neustanovuje, mají však možnost žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru. Výzva byla stěžovateli doručena dne 25. 1. 2014.

Stěžovatel na výzvu reagoval žádostí o prodloužení lhůty ze dne 21. 2. 2014, v níž požadoval, aby mu k odstranění vad podání byla ze strany Ústavního soudu poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů s odůvodněním, že dosud neobdržel od České advokátní komory žádné vyjádření k žádosti o určení advokáta.

Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty Ústavní soud fakticky vyhověl, protože neodmítl jeho návrh kvůli neodstranění vad až do dnešního dne.

Vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, však stěžovatel nenapravil. Lhůta poskytnutá stěžovateli proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 o. s. ř. (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

Ve věci žádosti stěžovatele o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem bylo řízení o určení advokáta k poskytnutí právní služby dle § 18 zákona o advokacii Českou advokátní komorou zastaveno (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), protože stěžovatel nedoložil, ve lhůtě poskytnuté Českou advokátní komorou, ani kdo je oprávněn za něj jednat, ani originál plné moci opravňující k jeho zastupování.

Soudce zpravodaj s ohledem na uvedené skutečnosti návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru