Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3933/13 #1Usnesení ÚS ze dne 02.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.3933.13.1
Datum podání22.12.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3933/13 ze dne 2. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským o návrhu CENTRUM CONSULTANT FINANCE, IČ: 22827854, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, 709 00, Ostrava, Hulváky, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. dubna 2013, č. j. 32 C 170/2012-26 a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. 71 Co 365/2013-40 ze dne 24. září 2013, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 15. prosince 2013, které Ústavní soud obdržel dne 22. prosince 2013, stěžovatel brojil proti rozhodnutím vydaným v rámci řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy. Stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Ústavním soudem.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá).

Soudce zpravodaj proto stěžovatele vyzval dopisem ze dne 14. ledna 2014 k odstranění uvedených nedostatků ve stanovené 20 denní lhůtě. Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy. Přílohou výzvy byl též stručný přehled nezbytných náležitostí ústavní stížnosti, jakož i poučení o tom, že Ústavní soud navrhovatelům ani jiným účastníkům sice advokáty neustanovuje, mají však možnost žádat o určení advokáta k poskytnutí právní služby Českou advokátní komoru; kontakt na ni byl uveden v přehledu. Jak vyplývá z údajů na doručence, převzal stěžovatel výzvu dne 19. ledna 2014.

Stěžovatel reagoval dne 16. února 2014 přípisem označeným jako "Žádost o prodloužení lhůty" a požadoval, aby mu k odstranění vad podání byla ze strany soudu poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů s odůvodněním, že dosud neobdržel od České advokátní komory žádné vyjádření k žádosti o určení advokáta.

Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty bylo vyhověno a lhůta k odstranění vad podání byla prodloužena do 18. března 2014, stěžovatel převzal sdělení o prodloužení lhůty dne 9. března 2014.

Vytčené vady, v prvé řadě absenci zastoupení advokátem, však nenapravil. Lhůta poskytnutá stěžovateli proto uplynula marně a bylo nutno postupovat ve smyslu již zmíněného poučení.

Jen pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 o. s. ř. (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

Ve věci žádosti stěžovatele o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem bylo řízení o určení advokáta k poskytnutí právní služby dle § 18 zákona o advokacii Českou advokátní komorou zastaveno (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), protože stěžovatel nedoložil ve lhůtě poskytnuté Českou advokátní komorou ani kdo je oprávněn za něj jednat ani originál plné moci opravňující k jeho zastupování.

Soudce zpravodaj, s ohledem na uvedené skutečnosti, návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2014

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru