Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 392/10 #1Usnesení ÚS ze dne 24.03.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Brno
SOUD - MS Brno
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.392.10.1
Datum podání10.02.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 392/10 ze dne 24. 3. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky H. H., proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 4974/2007 ze dne 23. listopadu 2009, proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 21 Co 401/2005 ze dne 17. dubna 2007 a proti rozsudku Městského soudu v Brně sp. zn 45 C 86/99 ze dne 24. května 2005, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností brojí stěžovatelka proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 4974/2007 ze dne 23. listopadu 2009, jímž bylo odmítnuto její dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 21 Co 401/2005 ze dne 17. dubna 2007, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně sp. zn 45 C 86/99 ze dne 24. května 2005. Rozsudkem soudu prvního stupně bylo určeno, že žalobce je vlastníkem označených nemovitostí a žalované byla uložena povinnost náhrady nákladů řízení. Napadenými rozhodnutími byla podle názoru stěžovatelky porušena ustanovení čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a dále čl. 1 odst. 1, čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 odst. 1 Ústavy ČR.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Vzhledem k tomu, že k ústavní stížnosti - ačkoliv v její rubrice byl uveden advokát a ústavní stížnost jím byla sepsána a podepsána - nebyla přiložena plná moc pro zastupování stěžovatelky, nebylo doloženo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a nebyl předložen potřebný počet stejnopisů ústavní stížnosti, byla stěžovatelka cestou právního zástupce vyzvána k odstranění výše uvedených vad podání ve stanovené lhůtě s poučením, že nebudou-li vady podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude ústavní stížnost odmítnuta. Lhůta k odstranění vad byla stanovena v délce 15 dnů. Výzva k odstranění vad byla právnímu zástupci stěžovatelky doručena dne 1. 3. 2010.

Protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2010

Vojen Güttler v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru