Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3809/16 #1Usnesení ÚS ze dne 30.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.3809.16.1
Datum podání16.11.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3809/16 ze dne 30. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Josefa Vojty, směřujícího proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ads 181/2016-30 ze dne 19. 10. 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 16. 11. 2016 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti v záhlaví označenému soudnímu rozhodnutí. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky nesplňuje, neboť nebyl ani formálně, ani materiálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 vzpomínaného zákona. Ústavní soud proto navrhovatele přípisem ze dne 6. 12. 2016 vyzval k odstranění těchto vad podání s vysvětlením, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat, a poučením, že neodstraní-li navrhovatel vytýkané vady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné výzvy, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Přípis byl navrhovateli prokazatelně doručen 21. 12. 2016, což navrhovatel i potvrdil ve svém následném podání ze dne 27. 12. 2016, v němž současně odmítl požadavek povinného právního zastoupení, neboť ten dle něj ze zákona nevyplývá. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vypršela dnem 20. 1. 2017 (§ 55 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem.

Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstraněné vady odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 30. ledna 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru