Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3796/16 #2Usnesení ÚS ze dne 16.02.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výroku 
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2021:1.US.3796.16.2
Datum podání16.11.2016
Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11, čl. 38 odst.2, čl. 26, čl. 37 odst.3

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 85b, § 55b


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3796/16 ze dne 16. 2. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti evidované pod sp. zn. I. ÚS 3796/16 T. K., zastoupeného JUDr. Janem Kučerou, advokátem se sídlem Stavitelská 1099/6, Praha 6, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, č. j. Nt 621/2014-208, a ústavní stížnosti evidované pod sp. zn. IV. ÚS 3797/16, A. K., zastoupeného JUDr. Jitkou Oliberiusovou, advokátkou se sídlem Římská 104/14, Praha 2, proti shora citovanému usnesení Městského soudu v Praze, takto:

I. Řízení o ústavní stížnosti se přerušuje.

II. Plénu Ústavního soudu se postupuje návrh na zaujetí stanoviska k právnímu názoru odchylnému od právního názoru vysloveného v nálezu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 16. 11. 2016 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se T. K. domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2016, č. j. Nt 621/2014-208. Téhož dne byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost pana A. K., směřující proti témuž rozhodnutí a jež byla zaevidovaná pod sp. zn. I. ÚS 3797/16. Usnesením Pléna Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019 byly obě shora uvedené ústavní stížnosti spojeny ke společnému projednání, a to pod sp. zn. I. ÚS 3796/16. Ústavní stížností napadeným usnesením Městského soudu v Praze bylo rozhodnuto tak, že se vyhovuje návrhu Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 8. 8. 2014, sp. zn. 20 Nt 15984/2014, a nahrazuje se souhlas České advokátní komory k tomu, aby se orgány činné v trestním řízení mohly seznámit s obsahem listin (včetně otisků dat, obsahu paměťových médií a nosičů informací), zajištěných dne 30. 7. 2014 při domovní prohlídce provedené na základě příkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. 20 Nt 147/2014, v místě bydliště stěžovatele T. K. a téhož dne při prohlídce jiných prostor a pozemků, provedené na základě příkazu Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 15. 7. 2014 sp. zn. 20 Nt 150/2014 v prostorách advokátní kanceláře X.

2. Senát příslušný k projednání a rozhodnutí v této věci dospěl při jejím předběžném projednání k názoru, který se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17, a to jakým způsobem a za jakých procesních podmínek se má soudce obecného soudu seznámit s věcmi zajištěnými při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor, v nichž je vykonávána advokacie. Proto přerušil řízení a podle ustanovení § 23 zákona o Ústavním soudu předkládá tuto otázku k posouzení plénu.

3. V řízení o ústavní stížnosti stěžovatele bude pokračováno poté, co o návrhu na zaujetí stanoviska rozhodne plénum Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. února 2021

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru