Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3793/11 #1Usnesení ÚS ze dne 28.12.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.3793.11.1
Datum podání16.12.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3793/11 ze dne 28. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. M. Š., zastoupené JUDr. Viktorem Pakem, advokátem se sídlem Praha 1, Politických vězňů 21, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2011, čj. 25 Cdo 1778/2009 - 304, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 16. 12. 2011 stěžovatelka navrhla zrušení shora uvedeného rozhodnutí, jímž mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 95 Ústavy a hlavy páté Listiny základních práv a svobod. Zároveň navrhla, aby jí Ústavní soud prominul zmeškání lhůty pro podání ústavní stížnosti, neboť v důsledku ochrnutí není schopna psát a v získávání plné moci ve formě notářského zápisu za účasti notáře a dvou svědků, kteří nejsou osobami blízkými, byla zcela závislá na jejich dobré vůli a časových možnostech.

Ústavní soud, dříve než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). Ve věci stěžovatelky k takovému závěru nedospěl. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle konstantní judikatury Ústavního soudu je lhůta k podání ústavní stížnosti lhůtou zákonnou a kogentní, nelze ji prodloužit ani prominout její zmeškání.

Jak stěžovatelka sama uvádí, bylo jejímu právnímu zástupci shora označené rozhodnutí Nejvyššího soudu doručeno dne 6. října 2011. Šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti tak počala běžet dnem následujícím a uplynula v pondělí, dne 5. prosince 2011. Elektronicky podaná ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena až 16. prosince 2011. Podle shora citovaného kogentního ustanovení zákona o Ústavním soudu o délce lhůty k podání stížnosti nemůže však Ústavní soud tuto lhůtu prominout, jak stěžovatelka žádá, ani prodloužit, byť byla zmeškána o jediný den (srov. usnesení sp. zn. IV. ÚS 248/96, ze dne 26. 11. 2006, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Ústavnímu soudu proto nezbylo než ústavní stížnost stěžovatelky odmítnout, jako podanou po lhůtě, podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2011

František Duchoň

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru