Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 375/06 #3Usnesení ÚS ze dne 09.01.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuprocesní - svědečné, tlumočné, znalečné
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:1.US.375.06.3
Datum podání16.06.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 375/06 ze dne 9. 1. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 9. ledna 2008 ve věci ústavní stížnosti A. K., směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 3 Tdo 65/2006, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. 7 To 84/2005, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2005, sp. zn. 47 T 2/2005, takto:

Ústavní soud přiznává Ing. G. M., soudnímu tlumočníkovi, za provedený tlumočnický úkon tlumočení z a do litevštiny při ústním jednání konaném dne 17. 12. 2007

a) odměnu za 1 hodinu po 350 Kč ve výši 350 Kč,

b) zvýšení odměny podle vyhlášky č. 37/1967 Sb. ve výši 0 Kč

c) náhradu hotových výdajů ve výši 0 Kč,

d) náhradu ušlého výdělku ve výši 0 Kč,

celkem 350 Kč.

Odůvodnění:

Ing. M. byl usnesením Ústavního soudu ČR ze dne 17. 10. 2007, č. j. I. ÚS 375/06-70, přibrán jako tlumočník do řízení o ústavní stížnosti sp. zn. I. ÚS 375/06 (ust. § 33 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále "zákon o Ústavním soudu"). Poté tlumočník dne 17. 12. 2007 simultánně tlumočil stěžovateli z litevštiny do češtiny a naopak, a to jak průběh jednání, tak odůvodnění následného rozhodnutí.

Tlumočník dne 31. 12. 2007 doručil Ústavnímu soudu vyúčtování ve výši 350 Kč/hod za jednu hodinu tlumočení (č. l. 122).

Podle protokolu o jednání ze dne 17. 12. 2007 (č. l. 101) trvalo tlumočené jednání od 13:00 do 13:45 a vyhlašování rozhodnutí trvalo od 14:30 do 15:00 hodin.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb., ve znění vyhlášky 432/2002 Sb., stanoví v ust. § 17 odst. 1 v Položce 1 sazbu odměny za tlumočnický úkon překlad z cizího jazyka do češtiny nebo naopak při ústním jednání rozpětí 100-350 Kč/hod., podle jeho náročnosti a podle míry odborných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o řízení před Ústavním soudem, které není při tlumočnické praxi obvyklé, čímž byla dána náročnost úkonu, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že tlumočník již byl jednou předvolán, ale jednání muselo být zrušeno, bylo určeno tlumočné (ust. § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ust. § 139 odst. 2 o. s. ř., § 29 odst. 2 tr. ř. a vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb.) na samé horní hranici sazby.

Celková suma bude ekonomickým odborem soudní správy Ústavního soudu ČR bez zbytečného odkladu pod doručení tohoto usnesení převedena na bankovní účet Ing. G. M. uvedený ve vyúčtování (§ 62 odst. 2 zákona o ústavním soudu).

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 9. ledna 2008

Vojen Güttler

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru