Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3630/16 #1Usnesení ÚS ze dne 30.11.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:1.US.3630.16.1
Datum podání02.11.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3630/16 ze dne 30. 11. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti T. R., proti nezákonnému zásahu a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2016 sp. zn. 7 Td 7/2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu bylo dne 2. listopadu 2016 doručeno podání, označené jako stížnost proti nezákonnému zásahu, mimo jiné i proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci vedené sp. zn. 7 Td 7/2016. Stěžovatel svůj návrh doplnil podáním, a to dne 9. listopadu 2016.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

3. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala. Ústavní soud nevyzýval stěžovatele k odstranění vad návrhu, protože stěžovatel si musí být vědom zákonem stanovených náležitostí, neboť o nich byl v minulosti Ústavním soudem opakovaně poučen, včetně požadavku na povinné zastoupení advokátem (kupř. usnesení ze dne 26. září 2016 sp. zn. II. ÚS 2968/16, ze dne 10. října 2016 sp. zn. II. ÚS 2971/16 a ze dne 5. října 2016 sp. zn. III. ÚS 2972/16).

4. Vzhledem k vadám ústavní stížnosti a v souladu s tradičním hodnocením nedostatku zastoupení stěžovatele advokátem, Ústavní soud za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost, jakož i s ní spojený návrh, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2016

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru