Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 363/96Usnesení ÚS ze dne 15.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.363.96
Datum podání30.12.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 363/96 ze dne 15. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 363/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele J.B., zastoupeného advokátem JUDr. V.V., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Hradci Králové, takto:

Návrh seodmítá.Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání řady rozsudků obecných soudů, zejména Okresního a Krajského soudu v Hradci Králové, jimiž dle tvrzení navrhovatele byla porušena jeho základní práva obsažená v čl. 7,10, 12, 26, 29, 36, 37 odst. 2 a 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Rozsudky se týkaly zejména posouzení jeho zdravotního stavu a náhrady škody za pracovní úraz.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud ČR k závěru, že podání nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., stanoví. Navrhovatel neuvedl, které základní právo nebo svoboda byly konkrétním rozhodnutím

1

I. ÚS 363/96

konkrétního soudu porušeny [§ 72 odst. 1 písm. a) cit. zák.). Z návrhu nebylo zcela jasně patrno, čeho se navrhovatel domáhá a nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 cit. zák.), návrh směřoval proti celé řadě rozhodnutí Okresního soudu a Krajského soudu v Hradci Králové, přičemž poslední rozsudek byl ze dne 6. 9. 1995 a nebylo zřejmé, zda byla zachována zákonná šedesátidenní lhůta k podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 2 cit. zák.), a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Ústavní soud navrhovatele na vady návrhu upozornil a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění. Přípisy ze dne 11. 2. 1997 a 19. 2. 1997 navrhovatel vady návrhu neodstranil, pouze sdělil, že mu byl Č., ustanoven advokát JUDr. V.V. Přípisem ze dne 25. 2. 1997 zaslal soudu advokát navrhovatele JUDr. V. plnou moc, jež mu navrhovatel udělil, a zároveň požádal o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků návrhu, která měla skončit dne 28. 2. 1997, a to do 15. 3. 1997.

Vzhledem k tomu, že ani měsíc po vypršení vyžádané lhůty k odstranění nedostatků ústavní stížnosti vady návrhu odstraněny nebyly, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 15. dubna 1997JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru