Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 361/96Usnesení ÚS ze dne 04.03.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na odškodnění za rozhodnutí nebo úřední postup
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.361.96
Datum podání23.12.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 361/96 ze dne 4. 3. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 361/96

ČESKÁ REPUBLIKA

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem v právní věci stěžovatelů J.V. a R.V., obou zastoupených advokátem JUDr. J.D., o návrhu ústavní stížnosti proti Ministerstvu životního prostředí ČR,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 19. 12. 1996.

Stěžovatelé v petitu svého návrhu požadují zrušení rozhodnutí, resp. vyhlášky, kterou se zřizuje přírodní rezervace L.B., pričemž bez dalšího argumentují ustanovením čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

Vyhlašování přírodních rezervací upravuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména v ustanoveních §§ 14, 33, 34, 40, 77, 78 a 90.

Pro posouzení tohoto případu je důležité především ustanovení § 77 odst. 3 tohoto zákona, kde se stanoví, že vyhlášky o zřízení přírodní rezervace mohou na základě tohoto zákona vydávat okresní úřady. V ustanovení § 78 odst. 2 tohoto zákona se pak výslovně uvádí, že takovou vyhlášku jsou oprávněny vydat i správy národních parků a chráněných oblastí. Na základě předložených dokladů lze dovodit, že napadená vyhláška byla vydána v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 citovaného zákona a má tedy ve smyslu ustanovení § 79 odst. 3 Ústavy ČR charakter (jiného) právního předpisu.

Ústavní soud je oprávněn se zabývat návrhem na zrušení právního předpisu pouze v případě, že jej podá osoba, resp. osoby, aktivně legitimovaná k podání takového návrhu ve smyslu

1

I. ÚS 361/96

§ 65 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Z něho vyplývá, že (jednotlivé) fyzické osoby nemohou samostatně návrh na zrušení právního předpisu podávat.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, návrh ústavní stížnosti jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. března 1997JUDr. Vladimír Pau 1

soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru