Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 360/96Usnesení ÚS ze dne 01.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelOBEC / ZASTUPITELSTVO OBCE - Malá Morávka
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
kompetenční spor
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.360.96
Datum podání23.12.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 360/96 ze dne 1. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Zastupitelstva obce M., zastoupeného advokátem JUDr. V.J., o návrhu podle č1. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky o rozhodnutí sporu o rozsah kompetencí orgánů ÚS, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu,

takto:

Návrh seodmítá.

Odůvodnění:

Svým podáním ze dne 12. 12. 1996 se navrhovatel Zastupitelstvo obce M., domáhal vydání rozhodnutí ze strany Ústavního soudu České republiky podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky. Tímto rozhodnutím mělo být určeno, že navrhovatel je příslušný činit opatření a jiné zásahy ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku na celém území katastru obce tak, jak je vyznačen v katastrální mapě, a to včetně území vyznačeného barevným šrafováním na mapě, která tvoří přílohu návrhu.

Podstata argumentace navrhovatele spočívala v existenci sporu mezi obcemi M., a K., ohledně určení katastrálních hranic mezi oběma obcemi, a to v návaznosti na správní rozhodnutí jednak Rady bývalého KNV ze dne 21. 12. 1954, jednak bývalého ONV ze dne 17. 6. 1987. Citovaná správní rozhodnutí jsou dle navrhovatele v rozporu a ve svém důsledku působí problémy ve výkonu správy na sporném území, které si nárokují jak obec M., tak obec K.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele vykazovalo vady spočívající jednak v nepřipojení části příloh, dále v nedoložení plné moci právního zástupce, vyzval přípisem ze dne 26. 2. 1997 Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání ve lhůtě jednoho týdne od doručení soudní výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele poučil, že pokud ve stanovené týdenní lhůtě nebudou vady podání odstraněny, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli k rukám JUDr. V.J. doručena dne 14. 3. 1997, lhůta k odstranění vad marně uplynula dne 21. 3. 1997.

Ústavnísoud však rovněž poukazuje na vlastní obsah podání navrhovatele, které nelze v žádném případě chápat jako podání ve smyslu ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky. Z podání navrhovatele je zřejmé, že podstatou sporu mezi obcemi M., a K., je průběh hranic mezi těmito obcemi. Řešit takový spor však nepřísluší ústavnímu soudu České republiky, neboť se jedná o otázku územního členění státu, a nikoliv o otázku sporu o rozsah kompetencí. Územní členění státu se dle § 12 odst. 1 písm. i) zákona ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, č. 2/1969 Sb., v platném znění, nachází v působnosti ministerstva vnitra a ústavní soud by mohl projednat teprve ústavní stížnost, podanou po vyčerpání všech opravných prostředků proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci územního členění státu. Za dané situace nezbylo než návrh odmítnout pro rozpor s § 122, jakož i s § 43 odst. 1 písm. e) a vzhledem k § 43 odst. 1 písm. a) zákona č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 1. dubna 1997

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru