Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3582/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.03.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Nový Jičín
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.3582.17.1
Datum podání15.11.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3582/17 ze dne 5. 3. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti M. H., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. srpna 2017 č. j. 4 To 197/2017-380 a usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 25. května 2017 č. j. 20 T 20/2002-372, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 15. listopadu 2017, stěžovatel navrhoval zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, požádal o prodloužení lhůty pro doplnění ústavní stížnosti advokátem do 15. února 2018 a rovněž žádal a vydání rozhodnutí o nároku na bezplatné zastoupení ve věci ústavní stížnosti.

2. Okresní soud v Novém Jičíně podle § 283 písm. d) trestního řádu zamítl návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení ve věci sp. zn. 20 T 20/2002 Okresního soudu v Novém Jičíně. Krajský soud v Ostravě poté stížnost, podanou stěžovatelem, podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítl.

3. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

4. Stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatele k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem, a to ve stěžovatelem žádané lhůtě do 15. února 2018. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovateli doručena dne 19. prosince 2017. Stěžovatel vady návrhu, na které byl Ústavním soudem výslovně upozorněn, ve stanovené lhůtě neodstranil.

5. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. března 2018

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru