Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3558/13 #1Usnesení ÚS ze dne 26.06.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - advokát
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
Soudce zpravodajTomková Milada
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.3558.13.1
Datum podání25.11.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3558/13 ze dne 26. 6. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Miroslava Jiráka, advokáta, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8.2013 č. j. 32 Co 371/2013 - 184, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 11. 2013 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze. Ústavní soud je povinen dříve, než se může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, zkoumat, zda jsou splněny předpoklady zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

V posuzované věci Ústavní soud zjistil, že zákonem stanovené předpoklady pro zahájení řízení o ústavní stížnosti nebyly splněny. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud konstantně požaduje, aby stěžovatel, ač sám advokát, byl pro účely řízení před Ústavním soudem právně zastoupen (srov. stanovisko pléna sp. zn. Pl. ÚS - st. 1/96 ze dne 21. 5. 1996; ST 1/9 SbNU 471). Tato povinnost platí od samého počátku řízení o ústavní stížnosti.

Stěžovatel byl Ústavním soudem přípisem ze dne 28. 5. 2014, doručeným 2. 6. 2014, o výše uvedené skutečnosti poučen a vyzván k odstranění vad svého podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 20 dnů. S ohledem na to, že ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, ani se jinak nevyjádřil, není stížnost způsobilá k věcnému projednání.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Ústavnímu soudu tak nezbylo, než ústavní stížnost, s ohledem na shora uvedené, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. června 2014

Milada Tomková, v. r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru