Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 354/02Usnesení ÚS ze dne 28.05.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.354.02
Datum podání19.06.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

99/1963 Sb., § 6


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 354/02 ze dne 28. 5. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 354/02

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti E. H., právně zastoupené JUDr. R. D., advokátem, na průtahy v řízení vedeném u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 708/97, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka v ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 19. 6. 2002, napadá postup Okresního soudu ve Strakonicích ve věci určení aktiv po jejím zemřelém otci O. H. Uvedla, že ve věci jsou od samého počátku průtahy. Naposledy ve věci rozhodoval Krajský soud v Českých Budějovicích, který zrušil rozhodnutí okresního soudu a vrátil věc k novému projednání. Rozhodnutí bylo okresnímu soudu doručeno dne 14. 6. 2001. Okresní soud nařídil jednání na říjen 2001, jednání však odročil a dále ve věci nejednal. Stěžovatelka se obrátila se stížností na předsedkyni Okresního soudu ve Strakonicích, která poslala své vyjádření teprve poté, co si stěžovala na ministerstvu spravedlnosti. Od té doby k žádnému pokroku nedošlo a jednání nebylo nařízeno.

Stěžovatelka je přesvědčena, že soud porušuje její ústavně zaručené právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, jak jej zakotvuje čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

K obsahu ústavní stížnosti se vyjádřil Okresní soud ve Strakonicích. Soudkyně JUDr. P. P. v něm podrobně popsala vývoj celé kauzy, která je dle jejího názoru velice skutkově a právně složitá, navíc komplikovaná zjišťováním skutečností z doby před několika desítkami let. Z jejího vyjádření i z průběhu soudního řízení je patrné, že sice probíhá od roku 1998, nicméně ve věci soud učinil mnoho procesních úkonů, které svědčí o aktivitě soudkyně, která má věc přidělenu. Poslední jednání, které bylo nařízeno na 19. 8. 2002, bylo odročeno na 23. 8. 2002 za účelem vyhlášení rozsudku, jímž byla žaloba zamítnuta a žalobkyni stanovena povinnost k úhradě nákladů řízení žalovaným.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje, za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Procesní postup při vyřizování stížností na průtahy v řízení před obecnými soudy je upraven v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Pokud stěžovatelka nesouhlasila se způsobem vyřízení své stížnosti předsedkyní Okresního soudu ve Strakonicích, měla ze zákona k dispozici další procesní prostředek, a to stížnost k předsedovi příslušného krajského soudu, který podle ustanovení § 174 odst. 1 písm. b) citovaného zákona je oprávněn přešetřit způsob vyřízení stížnosti vyřizované předsedou okresního soudu. O této možnosti byla ostatně stěžovatelka vyrozuměna přípisem ministerstva spravedlnosti, oddělení stížností a právní pomoci, ze dne 30. 4. 2002, kde si stěžovala na skutečnost, že předsedkyně Okresního soudu ve Strakonicích dosud neprošetřila její stížnost na postup soudkyně JUDr. P.P.

Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovatelka nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně práva poskytuje, a proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu její nepřípustnosti.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 28. května 2003

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru