Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 351/01Usnesení ÚS ze dne 19.03.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkVýživné
EcliECLI:CZ:US:2003:1.US.351.01
Datum podání07.06.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

94/1963 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 351/01 ze dne 19. 3. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele V. K., proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24.10. 2000, sp.zn. 3 C 25/2000, a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 2.4.2001, sp.zn. 14 Co 108/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost, jíž se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozsudků s tvrzením, že porušují zákon o rodině a tím i čl. 95 Ústavy a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Zároveň s ústavní stížností podal stěžovatel ve věci též dovolání. V řízení před Ústavním soudem byl stěžovatel od počátku zastoupen advokátem JUDr. B. G., CSc.

Ústavní soud se může zabývat materiální stránkou věci pouze v případě, splňuje-li návrh všechny procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 30 odst. 1 cit. zákona musí být fyzické a právnické jako účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem (nebo notářem). Tato podmínka platí pro celé řízení.

Poté, co Ústavní soud zjistil, že stěžovatelův advokát JUDr. G. zemřel, vyzval stěžovatele přípisem ze dne 16.1.2003, aby si sjednal jiného právního zástupce a předložil novou plnou moc dle § 30 odst. 1 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb. K tomu Ústavní soud stěžovateli stanovil lhůtu dvaceti dnů od doručení uvedené výzvy s poučením, že pokud vadu spočívající v nedostatku právního zastoupení v určené lhůtě neodstraní, bude jeho ústavní stížnost odmítnuta. Na žádost stěžovatele byla tato lhůta prodloužena až do dne 25. 2. 2003, o čemž byl stěžovatel vyrozuměn.

Stěžovatel však ve stanovené lhůtě uvedenou vadu neodstranil.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. března 2003

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru