Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 35/97Usnesení ÚS ze dne 03.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanosti státní moci zákonem)
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.35.97
Datum podání03.02.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 35/97 ze dne 3. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů JUDr. A. H., J. M., M. K. a L. D., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Městského zastupitelstva ve Žďáru na Sázavou, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se svým návrhem domáhali zrušení rozhodnutí Městského zastupitelstva města Žd'áru nad Sázavou ze dne 22. 6. 1995, kterým byly schváleny zásady privatizace obecního bytového fondu ve Žd'áru nad Sázavou. Dle jejich názoru je toto rozhodnutí v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně s čl. 2 odst. 3, čl. 1 a 4 a s čl. 11 odst. 8 tohoto zákona. Byla tak porušena jejich základní lidská práva, zaručená ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.

Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k závěru, že podání nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. stanoví. Z podání nebylo patrno, zda pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byli účastníky, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno základní právo nebo svoboda navrhovatelů [§ 72 odst. 1 písm. a) cit. zák.], zda navrhovatelé dříve, než se obrátili na Ústavní soud, vyčerpali všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zák.), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí i o tomto posledním prostředku (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě uvedených skutečností Ústavní soud ČR o vadách návrhu navrhovatele vyrozuměl a stanovil jim lhůtu k jejich odstranění.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranili, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 3. dubna 1997

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru