Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3464/16 #1Usnesení ÚS ze dne 14.02.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 10
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.3464.16.1
Datum podání18.10.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3464/16 ze dne 14. 2. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Karoliny Schreiber, směřujícího proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 50 P 88/2008-520 ze dne 6. 6. 2016 a usnesení Městského soudu v Praze č. j. 19 Co 288/2016-541 ze dne 15. 8. 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 18. 10. 2016 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti v záhlaví uvedeným soudním rozhodnutím. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky nesplňuje, neboť nebyl ani formálně, ani materiálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 vzpomínaného zákona. Ústavní soud proto navrhovatelku přípisem ze dne 13. 12. 2016 vyzval k odstranění těchto vad podání s vysvětlením, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat, a poučením, že neodstraní-li navrhovatelka vytýkané vady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení předmětné výzvy, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Přípis byl navrhovatelce prokazatelně doručen 29. 12. 2016, na žádost posléze i do její datové schránky. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu tedy vypršela dnem 30. 1. 2017 (§ 55 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatelka však vady neodstranila, ani jinak nereagovala.

Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstraněné vady odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 14. února 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru