Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 345/04Usnesení ÚS ze dne 13.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
soudce/vyloučení
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.345.04
Datum podání08.06.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 30 odst.2, § 2 odst.5, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 345/04 ze dne 13. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. K., zastoupeného JUDr. I. T., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 10. 2003, čj. 12 To 434/2003 - 108, a proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 3. 9. 2003, čj. 3 T 113/2003 - 92, takto:

Ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 7. 6. 2004, se D. K. (dále jen "stěžovatel") domáhal zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "krajský soud") a rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové (dále jen "okresní soud") pro porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva").

Napadeným usnesením krajský soud zamítl odvolání stěžovatele proti shora uvedenému rozsudku okresního soudu, kterým byl stěžovatel uznán vinným jako zvlášť nebezpečný recidivista [§ 41 odst. 1 trestního zákona (dále jen "TrZ")] trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e), odst. 3 písm. b) TrZ a dále trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 TrZ. Za to byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let.

Předtím než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je povinen přezkoumat procesní náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. Pouze v případě, kdy návrh splňuje všechny formální náležitosti a předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může se jím zabývat také věcně.

Jedna ze základních procesních podmínek pro podání ústavní stížnosti je zakotvena v § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, podle kterého lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Zákonná lhůta 60 dnů je lhůtou procesně právní a její nedodržení nemůže Ústavní soud prominout ani prodloužit, neboť se jedná o lhůtu kogentní.

Posledním prostředkem k ochraně práva stěžovatele bylo v projednávaném případě odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. 10. 2003, čj. 12 To 434/2003 - 108, a které stěžovatel napadl ústavní stížností. Z dodejek pošty bylo zjištěno, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 6. 11. 2003 a jeho obhájci dne 3. 11. 2003. Od data doručení tohoto usnesení stěžovateli je tedy nutno počítat šedesátidenní lhůtu pro podání ústavní stížnosti. Jelikož ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 7. 6. 2004 (viz razítko na doporučené listovní zásilce), jedná se o návrh podaný zjevně opožděně.

Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než návrh stěžovatele, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání, podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2004

JUDr. František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru