Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3426/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.3426.17.1
Datum podání02.11.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3426/17 ze dne 5. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti stěžovatele L. Š., Věznice Valdice, zastoupeného advokátem Mgr. Michalem Marčišinem, se sídlem Gočárova třída 1013, 500 02 Hradec Králové, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2017, č. j. 20 Cdo 3635/2017-149, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 2. 11. 2017 doručena ústavní stížnost stěžovatele, kterou brojí proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu, jímž bylo zastaveno dovolací řízení.

Stěžovatel ve své ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 2. 11. 2017 uvedl, že tímto rozhodnutím došlo k zásahu do jeho základních práv a svobod, jež jsou mu garantovány čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ke své právní argumentaci stěžovatel sdělil, že ji předloží Ústavnímu soudu dodatečně.

Téhož dne, tedy 2. 11. 2017, byla u Ústavního soudu evidována pod sp. zn. IV. ÚS 3425/17 ústavní stížnost téhož stěžovatele, zastoupeného týmž právním zástupcem, v níž byl zvolen obdobný způsob právní argumentace. Stěžovatel byl ve věci sp. zn. IV. ÚS 3425/17 vyzván k odstranění vad návrhu, na což tento reagoval svým přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 11. 2017.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stěžovatel, resp. jeho právní zástupce si byl již v době podání předmětné ústavní stížnosti dobře vědom toho, že jeho návrh má vady. Tyto vady přitom neodstranil více jak měsíc po podání ústavní stížnosti, v níž tvrdil, že odůvodnění předloží dodatečně. K odstranění vad ústavní stížnosti nepřiměla zástupce stěžovatele ani výzva Ústavního soudu ve věci IV. ÚS 3425/17. Stěžovatel byl v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem, tedy právním profesionálem, jemuž byly vady podání dostatečně zřejmé.

Ústavní soud je toho názoru, že za tohoto stavu věci, kdy již byl tentýž advokát upozorněn na vady podání a kdy i samotnému advokátovi bylo v době podání ústavní stížnosti zřejmé, že návrh má vady, by bylo další vyzývání k odstranění vad neefektivní a formalistické. V tomto konkrétním případě považuje Ústavní soud dobu více jak jednoho měsíce k odstranění vad za dostatečnou.

Z toho důvodu Ústavní soud v nyní projednávané věci shledal důvody pro přiměřenou aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru