Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3424/11 #1Usnesení ÚS ze dne 31.07.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
SOUD - KS Děčín
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.3424.11.1
Datum podání15.11.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3424/11 ze dne 31. 7. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci podání stěžovatele F. B., bez právního zastoupení, označené jako "Stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 23. 6. 2011 č. j. 9 T 162/2010 a zároveň stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Děčíně č. j. 5 T 61/2011", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

V podání, které si stěžovatel sepsal sám, vyjádřil svůj nesouhlas se shora označenými rozhodnutími, vydanými v jeho různých trestních věcech.

Podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Navrhovatel byl proto soudcem zpravodajem poprvé dne 21. 11. 2011 vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a současně poučen o tom, jaké náležitosti musí návrh splňovat. Zároveň byl poučen o důsledcích neodstranění vad návrhu [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Písemnost obsahující výzvu k odstranění vad byla poskytovatelem poštovních služeb vrácena zpět s poznámkou adresát neznámý. Proto byl učiněn nový doručovací pokus na adresu podle Centrální evidence obyvatel a adresy sdělené stěžovatelem prostřednictví e-mailu. Ani na takto zjištěných adresách stěžovatel nebyl zastižen (znám) a písemnost mu nemohla být doručena vhozením do poštovní schránky. Proto po jejím vrácení Ústavnímu soudu bylo dne 17. 7. 2012 přistoupeno k vyvěšení sdělení o tomto procesním postupu na úřední desce Ústavního soudu, s možností vyzvednutí předmětné písemnosti v příslušné soudní kanceláři Ústavního soudu, kterou však do dne rozhodnutí Ústavního soudu stěžovatel nevyužil.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, jeho návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Pro úplnost Ústavní soud dodává, že podle rozvrhu práce byla ústavní stížnost původně přidělena Františku Duchoňovi jako soudci zpravodaji. V důsledku ukončení jeho funkčního období dne 6. 6. 2012 se stal novým soudcem zpravodajem v této věci Pavel Rychetský (§ 12 odst. 1 Rozvrhu práce Ústavního soudu na období od 7. června 2012 do konce roku 2012).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

Pavel Rychetský

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru