Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3402/20 #1Usnesení ÚS ze dne 16.12.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání trestní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.3402.20.1
Datum podání07.12.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 265a


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3402/20 ze dne 16. 12. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o návrhu O. S. G., bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 80/2019 ze dne 5. listopadu 2019 a rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 2 T 4/2018 ze dne 15. července 2019, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Z datové schránky Mgr. Leonida Kushnarenka, advokáta, byl Ústavnímu soudu doručen návrh na zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů; k návrhu nebyly přiloženy avizované kopie napadených rozhodnutí ani plná moc advokátovi.

2. Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") představuje ústavní stížnost zvláštní procesní prostředek k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod, který je vůči ostatním prostředkům ve vztahu subsidiarity. To se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech procesních prostředků, které právní řád navrhovateli k ochraně jeho práv poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a po stránce materiální v požadavku, aby Ústavní soud zasahoval až v okamžiku, kdy ostatní orgány veřejné moci nejsou schopny tvrzený protiústavní stav napravit. Ochrana ústavnosti není a z povahy věci ani nemůže být pouze úkolem Ústavního soudu, nýbrž je, v souladu s čl. 4 Ústavy ČR, úkolem všech orgánů veřejné moci. Procesní rozhodnutí, jimiž se řízení nekončí, přezkoumává Ústavní soud pouze výjimečně; jde především o kroky zasahující intenzivně například do osobní svobody (vazba). Jinak zasahuje Ústavní soud teprve až v případě selhání všech ostatních orgánů a nástrojů.

3. Jinými slovy řečeno, ústavní stížnost je procení nástroj, který je možno použít teprve poté, co navrhovatel vyčerpá všechny ostatní zákonné možnosti; v projednávaném řízení není možno považovat napadené usnesení odvolacího soudu za poslední procesní prostředek, jimiž se rozumí nejen řádný opravný prostředek, ale také mimořádný opravný prostředek vyjma návrhu na obnovu řízení (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); z návrhu není takový postup patrný. Za dané situace proto Ústavní soud ani nevyzýval navrhovatele k případnému odstranění vad podání a návrh odmítl jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru