Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3391/20 #1Usnesení ÚS ze dne 04.02.2021

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Česká Lípa
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
lhůta/zmeškání
EcliECLI:CZ:US:2021:1.US.3391.20.1
Datum podání04.12.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 240 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3391/20 ze dne 4. 2. 2021

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti P. R., zastoupeného JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem se sídlem Sokolská 270/8, Česká Lípa, směřující proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 17. 9. 2019, č. j. 3 T 89/2017-317, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 12. 2. 2020, č. j. 31 To 483/2019-337 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2020, č. j. 6 Tdo 1042/2020-386; za účasti Okresního soudu v České Lípě, Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví citovaných soudních rozhodnutí. Má za to, že obecné soudy svým postupem porušily jeho právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Ústavní soud je před samotným posouzením ústavní stížnosti povinen přezkoumat, zda ta splňuje příslušné náležitosti a jestli jsou dány podmínky jejího projednání vymezené v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Jednou z takových podmínek je mimo jiné i to, zda je přípustná.

3. Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 3). Za procesní prostředek k ochraně práva zákon považuje jak řádný, tak i mimořádný opravný prostředek (s výjimkou žaloby na obnovu řízení), stejně jako jakýkoli jiný návrh, který je způsobilý zahájit řízení, v němž se navrhovatel může domoci odstranění jím namítaného nedostatku, resp. vady řízení či vady rozhodnutí. Ustanovení § 75 odst. 1 přitom nerozlišuje mezi řádnými, mimořádnými opravnými prostředky či jinými procesními prostředky; stěžovatel je tedy povinen vyčerpat příslušný procesní prostředek, s výjimkou žaloby na obnovu řízení, která je citovaným ustanovením výslovně vyloučena.

4. Ve svém stanovisku ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14, Ústavní soud vyložil, že ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodal zákonem předepsaným způsobem dovolání.

5. V přezkoumávané věci Nejvyšší soud odmítl dovolání stěžovatele pro opožděnost. Přesvědčivě přitom v odůvodnění vysvětlil, že bez ohledu na tvrzení stěžovatele o nemožnosti podání dovolání z důvodu nemoci advokáta je lhůta pro podání dovolání ze zákona bez výjimky nevratná. Nelze přehlédnout, že samotná ústavní stížnost se této skutečnosti fakticky nevěnuje a nepředkládá žádné argumenty, proč by postupu Nejvyššího soudu měl Ústavní soud věnovat pozornost. Stěžovatel tedy nepodal dovolání řádně a nevyčerpal všechny prostředky k ochraně práva.

6. S ohledem na uvedené Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatele odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. února 2021

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru