Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 338/11 #1Usnesení ÚS ze dne 30.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánPOLICIE - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, služba kriminální policie a vyšetřování a odbor hospodářské kriminality
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.338.11.1
Datum podání04.02.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 338/11 ze dne 30. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení předseda Pavel Rychetský a soudci František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická, ve věci ústavní stížnosti (vedené Ústavním soudem pod sp. zn. I. ÚS 338/11) 1) stěžovatelky I. C., 2) stěžovatele J. C., obou zastoupených JUDr. Karlem Holubem, advokátem se sídlem Nerudova 3, Třebíč, proti provedení domovní prohlídky dne 21. 12. 2010 domu č. p. 1951, postaveného na parcele p. č. 5999/32 v obci a katastrálním území Velké Meziříčí, a v prostorách k domu přináležejícím, ve věci vedené Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, službou kriminální policie a vyšetřování a odborem hospodářské kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č. j. KRPB-28862-23/TČ-2010-060082-SOV, a ve věci ústavní stížnosti (vedené Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 346/11) 3) stěžovatele P. S. a 4) stěžovatele J. C., obou zastoupených JUDr. Karlem Holubem, advokátem se sídlem Nerudova 3, Třebíč, proti provedení domovní prohlídky dne 21. 12. 2010 jiných prostor a pozemků v nebytových prostorách v podkroví obytného domu č. p. 143 postaveného na parcele p. č. 691 v obci a katastrálním území Velké Meziříčí, ve věci vedené Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, službou kriminální policie a vyšetřování a odborem hospodářské kriminality, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č. j. KRPB-28862/TČ-2010-060082-SOV, takto:

Ústavní stížnosti vedené dosud pod sp. zn. I. ÚS 338/11 a IV. ÚS 346/11 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 338/11.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může (Ústavní) soud v zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Na základě příkazu k domovní prohlídce Městského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 70 Nt 1711/2010, byla na den 21. 12. 2010 nařízena domovní prohlídka domu (a prostor k domu přináležejícím) č. p. 1951 postaveného na parcele p. č. 5999/32 v obci a katastrálním území Velké Meziříčí, jehož je vlastníkem stěžovatelka 1). Domovní prohlídka byla provedena dne 21. 12. 2010.

Na základě příkazu k domovní prohlídce Městského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 70 Nt 1713/2010, byla na den 21. 12. 2010 nařízena domovní prohlídka jiných prostor a pozemků v nebytových prostorách v podkroví obytného domu č. p. 143 postaveného na parcele p. č. 691 v obci a katastrálním území Velké Meziříčí, jejichž vlastníkem jsou stěžovatelé 2), 3) a 4). Domovní prohlídka byla provedena dne 21. 12. 2010

V případě shora uvedených ústavních stížností jsou zákonné předpoklady spojení věcí naplněny, neboť obě spolu souvisí. Obě ústavní stížnosti směřují vůči domovním prohlídkám téhož policejního orgánu z téhož dne. Obě napadené domovní prohlídky byly provedeny v témže trestním řízení a po vydání příkazů k domovní prohlídce Městského soudu v Brně ze dne 17.12.2010, jejichž rozhodovací důvody jsou obdobné, resp. většinou shodné. Ústavní stížnosti obsahují obdobné, resp. většinou shodné námitky; ústavní stížnosti jsou sepsány i totožným advokátem. Stěžovatel J. C. je současně stěžovatelem v obou ústavních stížnostech.

Je tedy dán důvodný předpoklad, že i rozhodovací důvody budoucího rozhodnutí Ústavního soudu o těchto ústavních stížnostech budou dopadat shodně na obě ústavní stížnosti.

Proto Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil obě tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2011

Pavel Rychetský, v. r.

předseda Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru