Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3351/18 #1Usnesení ÚS ze dne 08.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Olomouc
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkodůvodnění
Trest
Trest odnětí svobody
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.3351.18.1
Datum podání08.10.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

40/2009 Sb., § 65


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3351/18 ze dne 8. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Sládečka a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. P., zastoupeného Mgr. Stanislavem Sochorem, advokátem se sídlem Pavelčákova 14, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 10. 7. 2018, č. j. 55 To 118/2018-259, a usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 21. 3. 2018, č. j. 7 T 75/2015-227, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 8. 10. 2018 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu.

II.

Ústavní stížností napadeným usnesením okresního soudu bylo rozhodnuto tak, že se stěžovateli přeměňuje nevykonaný zbytek trestu obecně prospěšných prací ve výměře 273 hodin, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 2. 6. 2015, č. j. 7 T 75/2015-99, v trest odnětí svobody v trvání 273 dnů. Ke stížnosti stěžovatele rozhodl ústavní stížností napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci tak, že se zamítá.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že obecné soudy by měly při přeměně trestu obecně prospěšných prací ukládat náhradní trest v pořadí, který by respektoval strukturu ustanovení § 65 odst. 2 trestního zákona. To znamená, že nejprve by mu měl být uložen trest domácího vězení, poté trest peněžní a teprve, pokud by se neosvědčil, trest odnětí svobody. Obecným soudům vytýká, že se blíže nezaobíraly tím, zda by nebyl schopen plnit peněžitý trest.

III.

Ústavní soud není další instancí v soustavě obecných soudů a není zásadně oprávněn zasahovat do jejich rozhodovací činnosti, neboť není vrcholem jejich soustavy (srov. čl. 83, čl. 90 a čl. 91 Ústavy). Úkolem Ústavního soudu je ochrana ústavnosti (čl. 83 Ústavy), nikoliv běžné zákonnosti. Postup v soudním řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu a výklad a aplikace jiných než ústavních předpisů je záležitostí obecných soudů. Jejich úloha spočívá v tom, aby zkoumaly a posoudily, zda jsou dány podmínky pro aplikaci toho či onoho právního institutu, a aby své úvahy v tomto směru zákonem stanoveným postupem odůvodnily. Zásah Ústavního soudu připadá v úvahu toliko při zjištění nejzávažnějších pochybení, představujících porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, zejména pak pokud by závěry obecných soudů byly hrubě nepřiléhavé a vykazovaly znaky libovůle. To však v projednávaném případě zjištěno nebylo.

Podle Ústavního soudu náleží ukládání trestu do diskrece obecných soudů, do níž jim v zásadě nezasahuje. Z ústavněprávního hlediska je podstatnou především ta skutečnost, že obecné soudy své závěry řádně odůvodnily, a že tyto nejsou založeny na libovůli či svévoli. Obecné soudy musí při trestání pachatele ukládat v souladu se zásadou přiměřenosti takové druhy trestu, jež nejlépe naplní jejich účel, a to s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Pokud se očekávání obecných soudů v souvislosti s dopadem účinku trestu na pachatele v minulosti nenaplnilo, je na jejich úvaze, jakým způsobem budou při přeměně individualizovat trest tak, aby bylo, při naplnění zásady humanity, dosaženo účelu trestního řízení.

Ústavní soud je toho názoru, že ústavní stížností napadená rozhodnutí jsou ústavně konformní.

Z výše vyložených důvodů Ústavní soud předmětnou ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítl v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2018

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru