Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 334/97Usnesení ÚS ze dne 22.09.1997

Typ řízeníO zrušení zákonů a jiných právních předpisů
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele - § 43/1/c)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.334.97
Datum podání09.09.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 334/97 ze dne 22. 9. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 334/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Gütlerem ve věci ústavní stížnosti J.Š. a dalších 28 stěžovatelů, proti "neústavnímu umístění a zakotvení koluzní vazby v trestním zákoně a řádu",

t akt o

ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali "formou petice" ústavní stížnost, v níž uvádějí, že koluzní vazba podle § 67 písm. b) trestního řádu je v-trestním zákonu a v trestním řádu zakotvena neústavně, neboť prý obviněným neumožňuje necenzurovanou korespondenci, svobodný výběr návštěv a rozhovory •s nimi, patřičnou informovanost, bezcenzurní kontakt se sdělovacími prostředky a propuštění na peněžitou záruku. Proto stěžovatelé vyzývají ústavní soud, "aby se celou věcí zabýval a tuto stížnost rozhodl a posoudil dle zásad demokratické justice".

Ústavní soud se při své činnosti musí řídit právními předpisy, které vymezují jeho postavení a pravomoce, zejména Ústavou České republiky a zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Přitom ústavní soud tyto zákonné rámce nemůže překračovat.

1

I. ÚS 334/97

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., je k podání ústavní stížnosti nezbytné, aby směřovala proti konkrétnímu pravomocnému rozhodnutí, opatření nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, jímž bylo porušeno stěžovatelovo základní právo nebo svoboda zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle č1. 10 Ústavy. Podle ustanovení § 74 citovaného zákona může být spolu s ústavní stížností podán návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení, jejichž uplatněním nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. O takový případ však v souzené věci nejde.

Je zřejmé, že podání stěžovatelů ze dne 25. 8. 1997 označené jako "ústavní stížnost formou petice" je obsahově návrhem na zrušení ustanovení zákona ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb. Takový návrh však mohou podat pouze subjekty uvedené v § 64 cit. zákona, nikoli jednotlivé fyzické osoby. Proto jej po právu nemohli podat ani stěžovatelé.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. září 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru