Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 332/16 #1Usnesení ÚS ze dne 11.05.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:1.US.332.16.1
Datum podání29.01.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 332/16 ze dne 11. 5. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti navrhovatelky Karolíny Fusové, bez právního zastoupení, proti usnesením Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě o jejím vzetí do vazby, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 29. ledna 2016 a doplněno dne 11. 2. 2016, navrhovatelka zřejmě protestovala proti svému vzetí do vazby. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda ústavní stížnost splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jejího věcného projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. V dané věci zjistil, že tomu tak není. Podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu. Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena, z podání nebylo dostatečně zřejmé, jaká ústavně zaručená práva byla v daném případě porušena, v čem je jejich porušení spatřováno a čeho se domáhá.

3. Ústavní soud proto vyzval navrhovatelku k odstranění vad podání, k čemuž jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud její podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva byla navrhovatelce doručena dne 29. března 2016.

4. Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula a navrhovatelka vytýkané vady dosud neodstranila.

5. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podání mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. května 2016

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru