Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 330/03Usnesení ÚS ze dne 26.10.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.330.03
Datum podání17.06.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 330/03 ze dne 26. 10. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 330/03

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci stěžovatele M. C. F., o ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 17. 6. 2003, proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 8To 284/2002 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 3T 207/2001, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 10 jako účastníků řízení,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 17. 6. 2003 formálně vadný návrh stěžovatele, označený jako "podnět k ústavní stížnosti", ve kterém stěžovatel uvádí údajné porušení svých ústavně zaručených práv v záhlaví uvedenými rozhodnutími.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat materiální stránkou věci, byl povinen přezkoumat všechny formální náležitosti návrhu, jak vyplývají ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o ÚS").

Dne 27. 6. 2003 byl navrhovatel Ústavním soudem vyrozuměn o vadách předmětného návrhu, zejména o nesplněné povinnosti zastoupení advokátem (§ 30 zákona o ÚS), o nepřiložení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 zákona o ÚS) a dalších.

Pro odstranění vad návrhu mu byla stanovena lhůta 20 dnů ode dne doručení vyrozumění. Zároveň byl navrhovatel upozorněn na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS, podle kterého soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Výzva byla navrhovateli doručena 27. června 2003.

Následný přípis navrhovatele byl podle zjištění Ústavního soudu dán k poštovní přepravě až po uplynutí určené lhůty dne 28. srpna 2003. Doručen Ústavnímu soudu byl dne 29. srpna 2003.

Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o ÚS jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o ÚS).

V Brně dne 26. října 2004

JUDr. Ivana Janů

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru