Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 33/2000Usnesení ÚS ze dne 11.04.2000

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2000:1.US.33.2000
Datum podání18.01.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.5, § 2 odst.6


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 33/2000 ze dne 11. 4. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D.K., proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě, sp. zn. 1 T 154/99, a proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. 12 To 637/99-505, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 18. 1. 2000 domáhá přešetření řízení, ve kterém byl vydán výše uvedený rozsudek Okresního soudu v Náchodě a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Ústavní stížnost neměla všechny náležitosti ve smyslu ust. § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 cit. zákona).

Dne 7. 2. 2000 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad této stížnosti s poučením, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud neodstraní vady do 20 dnů od doručení této výzvy. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 2. 2000. Na základě žádosti o ustanovení obhájce ze dne 23. 2. 2000 byla stěžovateli sdělením ze dne 10. 3. 2000 (doručení vykázáno 13. 3. 2000) poskytnuta dodatečná lhůta k odstranění vad návrhu s řádným poučením o tom, že si musí advokáta, který by jej v řízení před Ústavním soudem zastupoval, zajistit buď sám nebo za pomoci České advokátní komory. Současně byl stěžovatel znovu upozorněn, že jeho ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud nedojde Ústavnímu soudu do 20 dnů od doručení tohoto sdělení řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny. Další žádostí ze dne 30. 3. 2000 stěžovatel požádal "o schválení prodloužení lhůty na podání ústavní stížnosti" a "sdělení jména soudce zpravodaje", kterému by mohl zaslat svoji žádost o přidělení obhájce.

S ohledem na skutečnost, že stěžovateli již byla poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta pro odstranění vad podání s řádným poučením o povinném zastoupení advokátem, neshledává Ústavní soud v dané situaci její další prodlužování za opodstatněné. Je tudíž nucen konstatovat, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst.1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. 4. 2000

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru