Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3279/17 #1Usnesení ÚS ze dne 01.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánJINÝ ORGÁN VEŘEJNÉ MOCI - Generální inspekce bezpečnostních sborů
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro nepříslušnost
odmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
Věcný rejstříkstížnost
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.3279.17.1
Datum podání19.10.2017
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

169/1999 Sb., § 26


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3279/17 ze dne 1. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Petra Rozsívala, toho času ve vězeňské nemocnici Vazební věznice Brno, na zrušení vyrozumění Generální inspekce bezpečnostních sborů č. j. GI-2953-12/ČJ-2017-842081-K ze dne 11. 10. 2017, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, který Ústavní soud vyhodnotil jako ústavní stížnost směřující proti v záhlaví označenému přípisu státního orgánu, se navrhovatel domáhá zrušení vyrozumění Generální inspekce bezpečnostních sborů, jímž bylo navrhovateli sděleno, že prošetřením jeho podání nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu s tím, že jde o opakovanou stížnost na postup vězeňských lékařů v souvislosti s jejich léčebným postupem, která byla v celém rozsahu postoupena příslušnému odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. Současně navrhovatel žádá Ústavní soud, aby dal celou věc znovu prošetřit, včetně provedení výslechu svědků.

Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem o Ústavním soudu, přičemž dospěl k závěru, že dílem je Ústavní soud k projednání návrhu nepříslušný, dílem jde o návrh nepřípustný. Ústavnímu soudu nepřísluší vlastní přezkum postupu vězeňských lékařů v souvislosti s léčebným postupem uplatňovaným ve vztahu ke stěžovateli. Kontrola postupu všech organizačních jednotek Vězeňské služby přísluší v prvé řadě Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, kterému také byla stížnost navrhovatele postoupena k vyřízení. Výsledek šetření kontrolního odboru Generálního ředitelství nelze předjímat. To současně znamená, že navrhovatel dosud nevyčerpal všechny jemu dostupné cesty nápravy, v důsledku čehož je jeho návrh nyní nepřípustný. Návrh na zahájení řízení současně nesplňuje podmínku povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jakož ani další náležitosti. Nicméně s ohledem na shora uvedený závěr o nepřípustnosti návrhu a nepříslušnosti Ústavního soudu k jeho projednání je patrné, že ani případné odstranění této formální vady nemůže změnit nic na jeho nynějším osudu. Z těchto důvodů Ústavní soud navrhovatele nevyzýval k jejímu odstranění a rovnou přistoupil k odmítnutí návrhu.

Z výše uvedených důvodů tudíž Ústavní soud odmítl návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písm. d) a e) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 1. listopadu 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru