Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3232/16 #1Usnesení ÚS ze dne 03.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.3232.16.1
Datum podání27.09.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3232/16 ze dne 3. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele Martina Krula, bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 8. 2016, č. j. 22 Cdo 856/2016-125, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí ve spojení s řízením vedeným Okresním soudem v Třebíči pod sp. zn. 12 C 180/2012. V textu ústavní stížnosti nebylo tvrzeno porušení žádného ústavně zaručeného základního práva či svobody.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatele dne 26. 10. 2016 k odstranění vad jeho ústavní stížnosti. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 15. 11. 2016 a následujícího dne mu počala běžet 30denní lhůta k odstranění vad podání, která marně uplynula dne 15. 12. 2016.

7. Z textu samotné ústavní stížnosti ze dne 27. 9. 2016 je navíc patrno, že stěžovatel si byl vědom nedostatku právního zastoupení ve věci podání ústavní stížnosti a současně sdělil, že právní zastoupení bude doplněno do dvou měsíců.

8. Protože stěžovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. 1. 2017

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru