Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 321/96Usnesení ÚS ze dne 29.01.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.321.96
Datum podání20.11.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 321/96 ze dne 29. 1. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 321/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Š.Š., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu v Šumperku, takto:

Návrhseodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 20. 11. 1996 namítal protizákonnost svého odsouzení Okresním soudem v Šumperku. Poukazoval na to, že tímto trestním rozhodnutím soudu mu byla způsobena jednak újma na osobní svobodě, jednak hmotná újma na majetku. Zdůraznil, že trestných činů, pro něž byl odsouzen, se nedopustil, obvinění bylo vůči němu vykonstruované. Svědci, kteří mohli prokázat jeho nevinu, byli záhadně odstraněni nebo údajně spáchali sebevraždy, případně ihned po sepsání protokolu svědek zemřel. V důsledku toho navrhovatel dovozuje, že státní orgány věci překrucují a z něho dělají kriminálníka, dovolává se proto ochrany u Ústavního soudu ČR s poukazem na ústavu a Listinu základních práv a svobod. Ve svém podání navrhovatel blíže nespecifikoval rozhodnutí Okresního soudu Šumperk, ani jeho stejnopis nepřiložil.

1

I. ÚS 321/96

Přípisem ze dne 1. 12. 1996 byl navrhovatel vyzván Ústavním soudem ČR k odstranění vad svého podání a současně byl poučen, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 16. 12. 1996, lhůta k jejich odstranění marně uplynula 16. 1. 1997. Dne 10. 1. 1997 bylo navrhovatelem zasláno Ústavnímu soudu podání, které však neodstranilo vytčené vady ve smyslu soudní výzvy ze dne 11. 12. 1996. Navrhovatel pouze žádal Ústavní soud o zajištění spisového materiálu u Okresního soudu Šumperk od roku 1969 a uvedl, že bude žádat o přiznání pověřence, který ho bude před Ústavním soudem ČR zastupovat.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 16. 1. 1997, přičemž vzal na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) shora citovaného zákona tak, že jeho návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 29. 1. 1997JUDr. Vladimír Klokočka, Drsc.

soudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru