Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 320/96Usnesení ÚS ze dne 18.02.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na hmotné zajištění / zabezpečení státem
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.320.96
Datum podání19.11.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 320/96 ze dne 18. 2. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 320/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. M.Š., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 1996, sp. zn. 1 Cdon 32/96,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 18. 11. 1996 domáhá přezkoumání napadeného soudního rozhodnutí a současně navrhuje zrušení blíže neoznačených částí zákonů, které podle jeho názoru odporují mezinárodním dokumentům, a požaduje zajištění kompenzace nákladů, které vynaložil ve sporu vedeném pod sp. zn. 26 Ca 311/92 (chybí označení soudu, u něhož bylo řízení vedeno).

Dne 27. 11. 1996 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad stížnosti s poukazem na to, že je třeba, aby byl v řízení u Ústavního soudu zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu). Ústavní soud určil stěžovateli lhůtu 20 dnů k odstranění těchto vad.

1

I. ÚS 320/96

Stěžovatel dne 12. 12. 1996 Ústavnímu soudu sdělil, že nemá finanční prostředky na to, aby mohl být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem. Dne 6. 1. 1997 zaslal Ústavní soud stěžovateli vysvětlení a poučil jej o tom, jak je v ust. § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. upravena náhrada nákladů zastoupení v řízení před ústavním soudem, a informoval jej, za jakých podmínek může soudce zpravodaj rozhodnout, že náklady na zastoupení stěžovatele zaplatí stát. Současně prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad podání ze dne 18. 11. 1996 o dalších 20 dnů ode dne doručení uvedeného dopisu.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. února 1997

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru