Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 32/98Usnesení ÚS ze dne 10.03.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
základní ústavní principy/demokratický právní stát/princip legality (vázanos... více
Věcný rejstříkinterpretace
osoba/povinná
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.32.98
Datum podání26.01.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

229/1991 Sb., § 9 odst.4


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 32/98 ze dne 10. 3. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 32/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele A. H., zastoupeného JUDr. P. Š., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 30 Ca 239/96, ze dne 26. 11. 1997, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Náchodě ze dne 22. 7. 1996, sp. zn. PÚ

1763/96, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 26. 1. 1998 napadl rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 1997, sp. zn. 30 Ca 239/96, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu pozemkového úřadu v Náchodě ze dne 22. 7. 1996, sp. zn. PÚ 1763/96. V rámci předmětných rozhodnutí mělo dle tvrzení navrhovatele být rozhodováno podle § 9 odst. 4 zákona o půdě, tj. zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění. Stejnopisy napadených rozhodnutí nebyly k ústavní stížnosti připojeny, ačkoliv to vyžaduje ustanovení § 722 odst. 4 zákona č.

1

I. ÚS 32/98

182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Plná moc předložená právním zástupcem navrhovatele pak odporovala ustanovení § 31 odst. 1 citovaného zákona.

Ústavní soud přípisem ze dne 4. 2. 1998 vyzval jak navrhovatele, tak jeho právního zástupce k odstranění vad podání spočívajících jednak v nedostatcích plné moci, jednak v nepřiložení napadených rozhodnutí. V soudní výzvě poučil Ústavní soud jak navrhovatele, tak jeho právního zástupce, že nedojde-li k odstranění vad podání ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení soudní výzvy, bude návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Výzvu k odstranění vad podání obdržel právní zástupce navrhovatele 6. 2. 1998 a navrhovatel dne 9. 2. 1998. Lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dne 16. 2. 1998.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ani jeho právní zástupce neodstranili vady návrhu ve lhůtěsoudem určené, přičemž vzali na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., rozhodl Ústavní soud tak, že návrh navrhovatele odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 10. března 1998

prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru