Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3154/09 #1Usnesení ÚS ze dne 06.01.2010K povinnému zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
SOUD - NS
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 2/56 SbNU 835
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.3154.09.1
Datum podání07.12.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3154/09 ze dne 6. 1. 2010

U 2/56 SbNU 835

K povinnému zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Usnesení

Ústavního soudu - soudce zpravodaje Elišky Wagnerové - ze dne 6. ledna 2010 sp. zn. I. ÚS 3154/09 ve věci ústavní stížnosti Pilates, s. r. o., se sídlem Wenzigova 1861/7, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 4. 2007 sp. zn. 56 Co 650/2006 a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2009 sp. zn. 22 Cdo 4273/2007, jejichž zrušení se stěžovatelka domáhala, avšak na základě výzvy Ústavního soudu neodstranila vadu podání a nepředložila plnou moc osvědčující její právní zastoupení advokátem.

Výrok

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 4. 12. 2009 a doručenou Ústavnímusoudu dne 7. 12. 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť měla za to, že tato porušují její, ve stížnosti uvedená, základní práva a svobody.

Z obsahu ústavní stížnosti vyplývalo, že je stěžovatelka v řízení před Ústavnímsoudem zastoupena Mgr. L. S., což nebylo osvědčeno předložením plné moci. Proto Ústavní soud dne 15. 12. 2009 vyzval stěžovatelku, aby odstranila tuto vadu podání s tím, že stěžovatelce poskytl lhůtu 5 dnů doplněnou poučením, podle něhož, neobdrží-li Ústavní soud v poskytnuté lhůtě bezvadné podání, bude její návrh odmítnut. Stěžovatelce byla výzva k odstranění vad podání doručována do datové schránky, k odeslání výzvy došlo 16. 12. 2009 a dle doručenky byla výzva doručena dne 26. 12. 2009. Protože šlo o sváteční den, Ústavní soud za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a s využitím analogie k § 57 odst. 2 větě druhé o. s. ř. stanovil datum doručení až na první pracovní den, kterým bylo pondělí 28. 12. 2009, a lhůta tedy uplynula v pondělí dne 4. 1. 2010.

Podmínka povinného právního zastoupení v řízení před Ústavnímsoudem je stanovena bez výjimky v § 30 zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vadu svého podání ve stanovené lhůtě, vyložené ve prospěch stěžovatelky, neodstranila,soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu její ústavní stížnost odmítl.

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru