Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 31/99Usnesení ÚS ze dne 24.02.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkvazba/prodloužení
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.31.99
Datum podání20.01.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

140/1961 Sb., § 148 odst.1, § 250 odst.1, § 250 odst.4

141/1961 Sb., § 67 písm.c, § 71


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 31/99 ze dne 24. 2. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 31/99 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti navrhovatele M. T., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Tvo 245/98, ze dne 22.12.1998, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém podáním ze dne 15. 1. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 20. 1. 1999, domáhá přezkoumání usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 3 Tvo 245/98, ze dne 22. 12. 1998, kterým byla prodloužena jeho vazba.

Po přezkoumání návrhu Ústavní soud zjistil, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Navrhovatel neuvedl, které jeho základní právo nebo svoboda byly v průběhu voleb či postupem soudu porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), nebylo z něho patrno, čeho se navrhovatel domáhá, ani v něm nebyly označeny důkazy, kterých se

1

I. ÚS 31/99

navrhovatel dovolává (§ 34 odst. 1 cit. zák.). Návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 cit. zák) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.).

Na základě shora uvedených skutečností byl navrhovatel přípisem ze dne 27. 1. 1999 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu neodstranil, dospěl Ústavní soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučen., Proti rozhodnutí Ústavníhosoudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. února 1999

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru