Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3059/14 #1Usnesení ÚS ze dne 14.10.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/procesní prostředky k ochraně práva/dovolání civilní
Věcný rejstříkopravný prostředek - mimořádný
Dovolání
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.3059.14.1
Datum podání17.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 237


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3059/14 ze dne 14. 10. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem v právní věci stěžovatelky Ing. Evy Kabešové, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu prostřednictvím emailové schránky stěžovatelky dne 17. 9. 2014, doplněnou dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 10. 2014 stěžovatelka napadla blíže nespecifikovaná rozhodnutí Městského soudu v Praze vedená pod sp. zn. 58 Co 173/2014 s tím, že "minimálně jde o porušení práva na spravedlivý proces". Na závěr dopisu uvedla, že jsou "dva podavatelé" - Ing. Jiří Ondráček a Ing. Eva Kabešová. Ing. Ondráček však ústavní stížnost sám nepodal a ani se k ní žádným způsobem nepřipojil, nepodepsal ji (na rozdíl od stěžovatelky). Proto s ním Ústavní soud jako s účastníkem řízení nemohl jednat.

2. Podaná stížnost nesplňuje požadavky kladené na ni ustanovením § 29, resp. § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), tedy mj. i povinné zastoupení stěžovatelky advokátem. K tomu Ústavní soud z elektronické databáze podání zjistil, že stěžovatelka se v minulosti několikrát na Ústavní soud obracela s ústavní stížností, která tyto podmínky rovněž nesplňovala, přičemž byla opakovaně poučena o náležitostech ústavní stížnosti, včetně povinného zastoupení advokátem.

3. Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatelka nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3); to platí i pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení (§ 72 odst. 4). Podle odst. 2 téhož ustanovení Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna podmínka podle předchozího odstavce, jestliže stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatelky a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti, došlo, nebo v řízení o podaném opravném prostředku podle odstavce 1 dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovatelce vzniká nebo může vzniknout vážná a neodvratitelná újma.

4. Ze všech stěžovatelkou přiložených rozhodnutí vedených u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Co 173/2014 plyne, že byla vydána po 1. 1. 2013, tedy již za účinnosti zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - mj. i zákon o Ústavním soudu (citován výše). Nadto všechna rozhodnutí obsahují poučení, že proti nim je dovolání přípustné. Z podání stěžovatelky však neplyne, že by mimořádného opravného prostředku využila. V případě stěžovatelky není možné hovořit ani o případné výjimce podle § 75 odst. 2 písm. a) či b) zákona o Ústavním soudu.

5. S ohledem na subsidiaritu ústavní stížnosti, zde spočívající v nevyčerpání mimořádného opravného prostředku (dovolání), dospěl Ústavní soud v této konkrétní věci k závěru, že o ní není oprávněn rozhodnout jinak, než ji pro nepřípustnost odmítnout [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. října 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru