Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 305/01Usnesení ÚS ze dne 20.11.2001

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
Věcný rejstříkdaň/daňová povinnost
legitimace
konkurz a vyrovnání
EcliECLI:CZ:US:2001:1.US.305.01
Datum podání21.05.2001
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 11, čl. 36

328/1991 Sb., § 22 odst.2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 305/01 ze dne 20. 11. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci stěžovatele JUDr. V. P., advokáta a zároveň správce konkursní podstaty Z. v likvidaci, zastoupeného JUDr. E. N., advokátkou, o návrhu ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 4. 2001, sp. zn. 10 Ca 7/2001,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním, které Ústavní soud obdržel dne 21. 5. 2001.

Svým návrhem se domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 11. 9. 2001, který stěžovatel obdržel dne 14. 9. 2001, vyzval, že podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) musí být jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Dále ho vyzval, aby plnou moc udělil advokátovi podle § 31 citovaného zákona, který stanoví, že v plné moci musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem a že zástupce účastníka není oprávněn se dát v řízení před Ústavním soudem zastoupit dalším zástupcem s tím, že pokud ve lhůtě 14 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut pro neodstranění vad návrhu.

Stěžovatel přípisem, který Ústavní soud obdržel dne 24. 9. 2001, vznesl dotaz, zda ostatními senáty Ústavního soudu není tolerována praxe, že advokát nepotřebuje k podání ústavní stížnosti zastoupení jiným advokátem a zároveň požádal o prodloužení lhůty ke splnění pokynu. Výzvou ze dne 4. 10. 2001, kterou stěžovatel obdržel dne 8. 10. 2001, Ústavní soud poukázal na stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st.-1/96 v této věci, žádal splnění pokynu ze dne 11. 9. 2001 a stanovil lhůtu ke splnění v délce čtrnácti dnů od obdržení přípisu.

Dne 29. 10. 2001 Ústavní soud obdržel od stěžovatele plnou moc, kterou zmocnil JUDr. E. N., aby ho zastupovala v právní věci. Uvedená plná moc neodpovídá požadavkům § 31 zákona o Ústavním soudu, na něž byl stěžovatel dvakrát upozorněn. Jde o to, že zástupce účastníka není oprávněn se dát v řízení před Ústavním soudem zastoupit dalším zástupcem a v plné moci k zastupování musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem; navíc ji Ústavní soud obdržel po stanovené lhůtě.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2001

JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru