Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3046/14 #1Usnesení ÚS ze dne 16.01.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 8
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.3046.14.1
Datum podání16.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3046/14 ze dne 16. 1. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) T. R., 2) nezl. T. R. a 3) nezl. B. R., právně zastoupených Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem se sídlem Wenzigova 1004, Praha, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 18. 12. 2013 č. j. 0 P 35/2012-2833 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2014 č. j. 28 Co 234/2014-3551, takto:

Opatrovníkem nezletilého T. R. a nezletilé B. R., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Městská část Praha 8.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem vykazujícím veškeré náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), brojí stěžovatelé proti v záhlaví označeným rozhodnutím, týkajícím se výchovy nezletilých dětí.

Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Jak vyplývá z výše uvedeného, ústavní stížnost stěžovatelů, v níž napadli závěry obecných soudů týkající se výchovy nezletilých, se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilých, jež mají postavení účastníků, případně vedlejších účastníků řízení o ústavní stížnosti. Protože jejich zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ustanovit opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilých v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Městská část Praha 8), který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2015

Ludvík David, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru