Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 304/97Usnesení ÚS ze dne 11.09.1997Otázka dodržování obecně závazných vyhlášek, jejichž výkon byl pozastaven

Typ řízeníO komunálních stížnostech dle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy
Význam3
NavrhovatelOBEC / ZASTUPITELSTVO OBCE - Šumice
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
Věcný rejstříkKompetenční spor
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 15/9 SbNU 443
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.304.97
Datum podání15.08.1997
Napadený akt

rozhodnutí správní

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 87 odst.1 písm.b

Ostatní dotčené předpisy

202/1990 Sb., § 4 odst.4

367/1990 Sb., § 62 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 304/97 ze dne 11. 9. 1997

U 15/9 SbNU 443

Otázka dodržování obecně závazných vyhlášek, jejichž výkon byl pozastaven

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr.Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti zastupitelstva obce Š., proti rozhodnutím okresního úřadu - U.H. - finančního referátu - ze dne 16. 6. 1997, č.j. FR/l/97/VHP/ODV a č.j. FR/2/97/VHP/ODV,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost proti dvěma v záhlaví citovaným rozhodnutím okresního úřadu v U.H.,

neboť prý jimi bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

Napadenými rozhodnutími bylo povoleno provozování výherních hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, konkrétním provozovatelům. Porušení zaručeného práva na samosprávu stěžovatel spatřuje v tom, že podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. může být povolení vydáno, "jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s platnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy". V tomto směru se dovolává vyhlášky obce Š. č. 1/97, schválené dne 2. 4. 1997 a účinné ode dne 4. 4. 1997, která jako obecně závazný předpis stanovila, na kterých místech výherní hrací přístroje provozovat nelze. Proto jsou napadená rozhodnutí s touto vyhláškou v rozporu. Na tom prý nic nemění ani skutečnost, že uvedenou vyhlášku s účinností ode dne 1. 5. 1997 Okresní úřad v U.H. pozastavil, neboť prý vyhláška "v době vydání napadených rozhodnutí nebyla zrušena a byla tedy stále platným obecně závazným právním předpisem, byt s pozastaveným výkonem".

Ústavní soud shledal, že spornou otázkou je v souzené věci toliko výklad pojmu "pozastavení výkonu obecně závazné vyhlášky" ve vztahu k pojmu "platné obecně závazné právní předpisy". Je zřejmé, že pozastavení výkonu obecně závazné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,

(v platném znění), je nutno odlišovat od jejich zrušení a že toto rozhodnutí okresního úřadu neznamená, že by předmětná vyhláška přestala být součástí českého právního řádu. Smyslem rozhodnutí o pozastavení výkonu obecně závazné vyhlášky, jak plyne z citovaného ustanovení zákona o obcích, je zabránit tomu, aby aplikací protizákonné vyhlášky nebo jiného opatření obecního zastupitelstva v samostatné působnosti vznikaly nežádoucí důsledky, tedy v mezidobí do okamžiku, kdy zjedná nápravu orgán, který vyhlášku nebo jiné opatření vydal nebo kdy ve věci rozhodne Ústavní soud [čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy]. I když rozhodnutí o pozastavení výkonu obecně závazné vyhlášky neznamená, že by daná vyhláška byla zrušena, není ji možné aplikovat.

Stěžovatel se proto dopouští omylu pokud tvrdí, že i vyhláška, jejíž výkon byl pozastaven, musí být dodržována jako závazná právní norma. Obecně závazné vyhlášky obcí totiž představují podzákonný právní akt a pokud byl jejich výkon právě pro rozpor se zákonem pozastaven, pak podle nich postupovat

nelze.

Okresní úřad tedy nepochybil, jestliže podle vyhlášky obce Š. č. 1/97 nepostupoval, a proto ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. neporušil. Pokud je totiž v citovaném ustanovení uveden pojem "obecně závazné právní předpisy", jsou tím nepochybně míněny právní předpisy účinné a tedy aplikovatelné. Citovaná vyhláška obce Š. však takovým předpisem v době vydání napadených rozhodnutí nebyla.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků

odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) citovaného zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru