Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 3032/12 #1Usnesení ÚS ze dne 05.09.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuprocesní - spojení věcí
odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkNáklady řízení
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.3032.12.1
Datum podání08.08.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 142, § 150


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 3032/12 ze dne 5. 9. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. září 2012 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vojena Gütlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatelky GRATO spol. s. r. o., IČ: 41033281, se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Janáčkovo nábř. 39/51, 150 00 Praha 5, o ústavní stížnosti proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 25. května 2012 č. j. 157 EC 305/2010-31, nákladové části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. června 2012 č. j. 184 EC 741/2010-36, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. května 2012 č. j. 116 EC 623/2010-25, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 8. června 2012 č. j. 157 EC 562/2010-30, nákladové části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. května 2012 č. j. 182 EC 582/2010-37, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 18. května 2012 č. j. 124 EC 246/2010-26, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. června 2012 č. j. 139 EC 634/2010-34, výroku II. rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. května 2012 č. j. 156 EC 622/2010-33, takto:

I. Věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 3032/12, I. ÚS 3082/12, I. ÚS 3095/12, I. ÚS 3120/12, I. ÚS 3170/12, I. ÚS 3207/12, I. ÚS 3282/12, I. ÚS 3295/12, se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 3032/12.

II. Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně bezvadnými ústavními stížnostmi, vedenými pod sp. zn. I. ÚS 3032/12, I. ÚS 3082/12, I. ÚS 3095/12, I. ÚS 3120/12, I. ÚS 3170/12, I. ÚS 3207/12, I. ÚS 3282/12, I. ÚS 3295/12, navrhovatelka napadla nákladové části výroků v záhlaví označených rozsudků Okresního soudu v Ostravě. Cítí se jimi být dotčena ve svých ústavně zaručených základních právech z čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod plynoucích, pročež se domáhá jejich zrušení.

Vzhledem k tomu, že všechny označené věci se týkají téže navrhovatelky a jsou založeny na obdobných skutkových základech a shodné právní problematice, bylo pro tuto jejich souvislost rozhodnuto, za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 o. s. ř., z důvodu hospodárnosti o jejich spojení ke společnému řízení s tím, že budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 3032/12.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Úsudek o zjevné neopodstatněnosti návrhů Ústavní soud učinil ve všech shora označených věcech, které navrhovatelka co do rozhodnutí obecných soudů o nákladech řízení podrobila své aktuální kritice.

Podstata všech případů, jejich jednotlivé relevantní komponenty, argumentace navrhovatelky, jakož i stížnostní body návrhů vykazují shodné prvky jako návrh navrhovatelky, o němž Ústavní soud rozhodl zamítavým nálezem ze dne 25. července 2012 sp. zn. I. ÚS 988/12. Navrhovatelka byla jeho adresátem; tudíž za této situace postačí na rozhodovací důvody označeného nálezu, jež jí jsou známy, a které dopadají i na nyní posuzované případy, v plném rozsahu odkázat.

V důsledku uvedeného nemohlo být rozhodnuto jinak, než jak ve výroku II. usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

Vojen Güttler

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru