Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 301/97Usnesení ÚS ze dne 13.10.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.301.97
Datum podání13.08.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 301/97 ze dne 13. 10. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 301/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A.Š., kterou se domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 2. 1996, sp. zn. 5 T 102/95, zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 1997 (správně 16. 4. 1996) bez uvedení čísla jednacího a blíže neurčeného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a jíž žádá zaplatit investice, vložené do provozní jednotky v R, zaplatit újmu a veškeré finanční škody vzniklé vynesením citovaných rozsudků a zveřejnit omluvu ve sdělovacích prostředcích,

t akt o

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Citovaným rozsudkem Krajského soudu v Praze byla stěžovatelka pro trestný čin podvodu podle ustanovení § 250 odst. 1 a 4 trestního zákona odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze

1

I. ÚS 301/97

dne 16. 4. 1996, č.j. 12 To 37/96-361, (stěžovatelka mylně uvádí datum 16. 4. 1997) bylo odvolání stěžovatelky proti uvedenému rozsudku zamítnuto.

Oba rozsudky stěžovatelka napadla ústavní stížností, označenou jako "obžaloba", v níž zejména uvedla, že jednání, pro něž byla odsouzena, spočívalo v tom, že "předložila v roce 1991 Okresní privatizační komisi v R. příkaz k úhradě ČSSP P., ze dne 18. 6. 1991, ve kterém před číslo 580 000,- připsala číslici "2" jako důkaz o uhrazení kupní ceny prodejny potravin v R.", kterou prý dne 19. 5. 1991 vydražila za 2 650 000 Kčs. K tomuto jednání se prý stěžovatelka přiznala a také je vysvětlila. Uvedenými rozhodnutími obecných soudů stěžovatelce údajně vznikla hmotná i nehmotná škoda, kterou požaduje nahradit. Stěžovatelka dále napadla i usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 4. 7. 1997, jímž byla podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V souzené věci byla ústavní stížnost podána dne 11. 8. 1997. Napadená usnesení Krajského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze však nabyla právní moci již dne 16. 4. 1996. Z toho vyplývá, že ústavní stížnost byla v rozsahu, v němž napadá tato

rozhodnutí obecných soudů, podána po lhůtě stanovené pro její podání zákonem.

Podle ustanovení § 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu musí Ústavní soud v případě vyhovění ústavní stížnosti zrušit napadené rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo zakázat příslušnému orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval. Ústavnímu soudu však nepřísluší rozhodovat nad rámec jeho Ústavou a zákonem stanovené pravomoci a působnosti a nepřísluší mu proto ani rozhodovat o náhradě škody, kterou stěžovatelka údajně utrpěla. V této části je tedy ústavní stížnost návrhem, k jehož projednání není ústavní

2

I. ÚS 301/97

soud příslušný. Zároveň stěžovatelka, pokud jde o náhradu škody, nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje, takže v této části je ústavní stížnost současně nepřípustná (§ 75 odst. 1 cit. zákona).

Z napadeného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 4. 7. 1997, jímž byla stěžovatelka podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, vyplývá, že se stěžovatelka práva stížnosti výslovně do protokolu vzdala. To znamená, že rovněž v této části ústavní stížnosti stěžovatelka nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje.

Protosoudce zpravodaj ústavní stížnost zčásti jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem, zčásti jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný, a zčásti jako návrh nepřípustný mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. b), e) a f) citovaného zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. října 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru