Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 300/98Usnesení ÚS ze dne 17.11.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/ochrana osobních údajů
Věcný rejstříkZpůsobilost k právním úkonům
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.300.98
Datum podání30.06.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

40/1964 Sb., § 10

99/1963 Sb., § 186


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 300/98 ze dne 17. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele P. S., zastoupeného opatrovníkem S. S., právně zastoupeného JUDr. M. V., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 27. 1. 1996, čj. Nc 407/91 - 135,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel zastoupený opatrovníkem podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem prostřednictvím advokáta podáním ze dne 12. 8. 1998 označeným jako ústavní stížnost. Napadá rozsudek Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 27. 1. 1994, čj. Nc 407/91 - 135, kterým byl zbaven způsobilosti k právním úkonům a který, jak vyplývá z předloženého stejnopisu opatřeného razítkem soudu, nabyl právní moci dne 22. 2. 1994. Navrhuje, aby Ústavní soud tento rozsudek zrušil, protože je přesvědčen, že nezákonným postupem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou došlo k porušení jeho základních práv a svobod podle čl. 5, 10 a 36 Listiny základních práv a svobod.

V prvé řadě je nutno poukázat na to, že Ústava ČR ani zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nechápou ústavní stížnost (§ 72 a násl.), kterou by Ústavní soud mohl projednávat, jako stížnost na cokoli a Ústavní soud jako univerzální odvolací instanci nebo právní poradnu, nýbrž že musí být splněny předepsané podmínky.

Z obsahu podané stížnosti vyplývá, že napadený rozsudek Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou nabyl právní moci, aniž v daném případě byly stěžovatelem, zastoupeným opatrovníkem, vyčerpány všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Takový rozsudek nemůže být předmětem ústavní stížnosti a Ústavní soud za daných okolností neshledal ani důvody k použití ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Stejně Ústavní soud neshledal možným zabývat se námitkami stěžovatele, které směřují do průběhu stávajícího řízení, vedeného u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ve věci vrácení způsobilosti stěžovatele k právním úkonům.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je taková ústavní stížnost nepřípustná, protože řízení není ukončeno a stěžovatel tedy dosud nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Se stížností na průtahy při vyřizování svého podání se musí stěžovatel obracet v prvé řadě na předsedu příslušného soudu ve smyslu ustanovení zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích.

Z těchto důvodů nezbylo než považovat návrh ústavní stížnosti za nepřípustný. Proto podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj usnesením mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. listopadu 1998JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru