Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 295/98Usnesení ÚS ze dne 18.11.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.295.98
Datum podání26.06.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 295/98 ze dne 18. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 295/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci, ústavní stížnosti stěžovatelky MUDr. B. R., zastoupené JUDr. K. S., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. dubna 1998, č.j. 10 Ca 10/98-57,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se ústavní stížnosti ze dne 26. 6. 1998 domáhá zrušení výše označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, Pozemkového úřadu v Praze 1, ze dne 5. 3. 1997, č.j. PÚ 505/97. Napadenému rozsudku je vytýkáno upření práva na spravedlivý proces použitím neúplných důkazů a jejich nesprávným hodnocením.

Ústavní stížnost postrádala argumentaci, v čem bylo porušeno základní právo stěžovatelky nebo svoboda zaručená ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle článku 10 Ústavy České republiky. Proto byla stěžovatelka dne 13. 7. 1998 vyzvána k odstranění vad ústavní stížnosti s poučením, že bude odmítnuta, pokud neodstraní její vady do 30.7. 1998.

Právní zástupce stěžovatelky sdělil dopisem ze dne 30. 7. 1998, že stěžovatelka se dovolává ust. čl. 11 odst. 1, 3, 4, 5, čl. 36 odst. 3, čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 112, čl. 96 odst. 1, čl. 95 odst. 1 a čl. 90 Ústavy ČR. Současně požádal o lhůtu 3

1

I. ÚS 295/98

týdnů "k rozvedení ústavní stížnosti". V této lhůtě však k řádnému odůvodnění ústavní stížnosti opět nedošlo. Proto Ústavní soud dopisem ze dne 15. 10. 1998 znovu vyzval stěžovatelku k odstranění vad návrhu do 5 dnů od doručení této výzvy a opět ji poučil, že pokud by ve stanovené lhůtě nebyly vady návrhu odstraněny, byl by návrh odmítnut.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady návrhu (ústavní stížnosti) neodstranila.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, nebot' lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Protosoudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl (§ 72 odst. 3 cit. zákona).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. listopadu1998

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru