Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2940/18 #1Usnesení ÚS ze dne 03.12.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - KSZ Ostrava
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.2940.18.1
Datum podání30.08.2018
Napadený akt

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2940/18 ze dne 3. 12. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti A. M., proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 28. června 2018 sp. zn. 1 KZN 3122/2018, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 30. srpna 2018, stěžovatelka navrhovala, aby Ústavní soud zrušil usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 28. června 2018 sp. zn. 1 KZN 3122/2018.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatelka nebyla pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatelku k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem, a to ve lhůtě do 16. listopadu 2018 spolu s poučením, že neodstranění vad bude mít za následek odmítnutí návrhu. Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 19. října 2018. Dne 15. listopadu 2018 byl Ústavnímu soudu doručen přípis nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z. s. - NGO spolu s plnou mocí ze dne 2. října 2018, kterou stěžovatelka udělila Ing. Ladislavě Kryžové, aby jí zastupovala v řízení před Ústavním soudem. Tímto přípisem však nebyla vytýkaná vada (absence zastoupení advokátem) odstraněna.

4. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2018

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru