Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2903/14 #3Usnesení ÚS ze dne 08.07.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
SOUD - KS Brno
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - ÚMČ Brno-střed
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ - MSZ Brno
Soudce zpravodajŠimáčková Kateřina
Typ výrokuprocesní - náhrada nákladů řízení - § 62
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.2903.14.3
Datum vyhlášení19.05.2015
Datum podání01.09.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2903/14 ze dne 8. 7. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatelky M. L.,, zastoupené JUDr. Marošem Matiaškem, LL.M., advokátem, se sídlem Rumunská 28, Praha 2, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-41, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 83/2014-109, usnesení Městského soudu v Brně ze dne 7. 2. 2014 č. j. 23 Nc 2411/2013-98, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2014 č. j. 16 Co 145/2014-M 139, proti postupu Městského soudu v Brně při rozhodování o důvodnosti trvání předběžného opatření nařízeného usnesením ze dne 7. 6. 2013 č. j. 23 Nc 2411/2013-10 a proti postupu statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, jako orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ve věci péče o nezletilou M. L., za účasti Krajského soudu v Brně, Městského soudu v Brně a statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno - střed, jako účastníků řízení a nezletilé M. L., t. č. v péči zařízení Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, se sídlem Vejrostova 1361/8, Brno, zastoupené opatrovnicí Mgr. Annou Šabatovou, Ph.D., Veřejnou ochránkyní práv, J. H., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Stráž pod Ralskem, a Městského státního zastupitelství v Brně jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Krajskému soudu v Brně a Městskému soudu v Brně se ukládá, aby stěžovatelce rovným dílem nahradily náklady řízení před Ústavním soudem ve výši 7.865 Kč, tedy Krajský soud v Brně ve výši 3.932,50 Kč a Městský soud v Brně ve výši 3.932,50 Kč, a to do 30 dnů od doručení tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatelky.

Odůvodnění:

1. Nálezem ze dne 12. 5. 2015 č. j. I. ÚS 2903/14-128 Ústavní soud částečně vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky a zrušil napadená rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně. Výrokem V. nálezu pak těmto soudům podle § 62 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, uložil, aby stěžovatelce nahradily náklady řízení před Ústavním soudem ve výši, která bude určena samostatným usnesením Ústavního soudu.

2. Ústavní soud vyšel z podkladů zaslaných právním zástupcem stěžovatelky. Celková výše náhrady nákladů byla určena v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 9 odst. 2 a § 7 advokátního tarifu byla stěžovatelce přiznána odměna za pět úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení a čtyři písemná podání - ústavní stížnost a tři následná vyjádření ze dne 13. 2. 2015, ze dne 20. 2. 2015 a ze dne 13. 3. 2015) po 1.000 Kč, celkem tedy ve výši 5.000 Kč, a dále podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální částka náhrady hotových výdajů za pět úkonů právní služby po 300 Kč, celkem tedy ve výši 1.500 Kč. Právní zástupce stěžovatelky je plátcem daně z přidané hodnoty (ve výši 21 %), pročež shora uvedené souhrnné částky byly navýšeny o 1.365 Kč.

3. Celková částka náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem, kterou jsou obecné soudy povinny stěžovatelce uhradit rovným dílem, tedy činí 7.865 Kč. K jejímu zaplacení Ústavní soud určil přiměřenou lhůtu 30 dnů od doručení tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. července 2015

David Uhlíř, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru