Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 290/99Usnesení ÚS ze dne 27.07.1999

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.290.99
Datum podání14.06.1999

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 290/99 ze dne 27. 7. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelek V. S., a I. N., obou zastoupených JUDr. J. H., Csc., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 1999, čj. 25 Co 6/99 - 211,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrh stěžovatelek ze dne 11. 6. 1999 na zahájení řízení před Ústavním soudem, označený jako stížnost napadající rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 1999, čj. 25 Co 6/99 - 211, byl podán k poštovní přepravě dne 11. 6. 1999 a Ústavnímu soudu došel dne 14. 6. 1999.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona).

V daném případě napadené rozhodnutí, jak vyplývá ze soudního spisu, bylo doručeno právní zástupkyni stěžovatelek - žalovaných JUDr. J. H. dne 12. 4. 1999. Shora uvedená lhůta k podání stížnosti stěžovatelek skončila proto dnem 10. 6. 1999. Jestliže byla podána až dne

11. 6. 1999, jedná se o stížnost podanou po stanovené lhůtě.

Dále musel soudce zpravodaj konstatovat, že z textu návrhu ústavní stížnosti vyplývá, že stěžovatelky napadají pochybení při posouzení věci Krajským soudem v Praze. Ústavní soud však nezasahuje do hodnocení případu a daných podmínek soudem nebo soudy, pokud nedošlo k porušení základních práv a svobod stěžovatelek. Takové porušení však Ústavní soud nezjistil, takže návrh ústavní stížnosti je třeba pokládat za nepřípustný ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění dalších předpisů.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení tímto usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. července 1999JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru