Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 29/97Usnesení ÚS ze dne 23.05.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /rehabilitace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.29.97
Datum podání24.01.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 29/97 ze dne 23. 5. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 29/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele S.R., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře, takto:

Návrh seodmítá.Odůvodnění

Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání rozsudku Okresního soudu v Kutné Hoře, sp. zn. 11 C 6/96, jímž byla zamítnuta žaloba o náhradu škody a o to, aby žalovaný Vojenský úřad pro právní zastupování byl povinen vyplatit náhradu škody z úmrtí vojína V.R. ve vojenském táboře nucených prací VTNP podle § 29 zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Dle názoru navrhovatele soud rozhodoval na základě nedostatečného zhodnocení důkazů a navrhovateli nebyla poskytnuta soudní ochrana v souladu s Ústavou ČR zaručenými právy. Navrhovatel žádal o přezkoumání rozsudku soudu I. stupně na základě ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť dle jeho názoru se jedná o věc, která svým významem podstatně přesahuje zájmy stěžovatele. Navrhovatel dále navrhoval úpravu či doplnění zákonů o mimosoudních rehabilitacích, tento návrh však blíže neupřesnil.

1

I. ÚS 29/97

Po přezkoumání ústavní stížnosti dospěl Ústavní soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o ústavním soudu, č. 182/1993 Sb., stanoví. V návrhu nebylo uvedeno, které základní právo či svoboda navrhovatele byly v řízení porušeny (§ 72 odst. 1 cit. zák.), z návrhu nebylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá a návrh nebyl zaslán v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 cit. zák.), a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 cit. zák.)

Ústavní soud navrhovatele na nedostatky návrhu upozornil a stanovil mu lhůtu k jejich odstranění. Nato navrhovatel požádal o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků, avšak neuvedl délku této lhůty. Ústavní soud proto navrhovatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů soudu oznámil, do kterého data o prodloužení lhůty žádá.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě navrhovatel Ústavnímusoudu nesdělil, v jakém rozsahu žádá o prodloužení lhůty, ani vady návrhu neodstranil, Ústavní soud dospěl k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 23. května 1997JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru